You are here: STRONA GŁÓWNA Category Blog Regulamin Biegu "Tropem Wilczym"
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Search

Społeczne Stowarzyszenie Ekologiczno-Krajoznawcze "Dolina Warty"

Dolina Warty
 

Regulamin Biegu "Tropem Wilczym"

Email Drukuj PDF
Bieg pamięci  

 
REGULAMIN BIEGU „TROPEM  WILCZYM"
WARTA - 28 LUTY 2016 r.


1.  ORGANIZATOR  Biegu „Tropem Wilczym”:
Społeczne Stowarzyszenie Ekologiczno-Krajoznawcze Dolina Warty
Gmina i Miasto Warta

PARTNERZY:
Fundacja Wolność i Demokracja

Współorganizatorzy Biegu „Tropem Wilczym":
              
Parafia Rzymsko Katolicka św. Mikołaja w Warcie
Klasztor Ojców Bernardynów w Warcie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie
Szpital Wojewódzki im. Kardynała St.Wyszyńskiego w Sieradzu
Centrum Psychiatryczne w Warcie
Zespół Pałacowo Parkowy z Małkowa
Zespół Szkół Publicznych w Warcie
RajSport - Michał Piotrowicz - Sieradz
Bank Spółdzielczy w Warcie
Warckie Centrum Kultury w Warcie
Szkółka Ogrodnicza „WZGÓRZE”- Rafał i Agnieszka Budzińscy w Warcie
Fan Club Widzewa z Warty
Publiczne Gimnazjum w Warcie
Straż Pożarna w Warcie 
Rada Osiedla Warta 
Policja w Warcie

KONTAKT

Telefon : 512 520 756 
    Tadeusz Żak – Wiceprezes SSEK Dolina Warty
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Str. internetowa www.dolinawarty.dobra.net.pl, 
FACEBOOK  Społeczne Stowarzyszenie Ekologiczno Krajoznawcze Dolina Warty

2. CEL IMPREZY:
 • Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat „Żołnierzy Wyklętych”.
 • Promocja sportu, biegania i zdrowego stylu życia.
3. TERMIN :
 • 28 lutego 2016 r. - godz. 12.00 (start)
4.  MIEJSCE 
 • 98-290 Warta
  ul. Długa - Boisko „ORLIK”
  Powiat: sieradzki
  Województwo: łódzkie
5.TRASA, DYSTANS :
 
Dwie trasy biegowe:
 
Trasa 1 : dystans 1963 m (młodzież)
 • 1 pętla
 • pofałdowana
 • nawierzchnia asfaltowa, kamienista, fragmentami miękka
 • pomiar czasu – elektroniczny
 • trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
 • zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut
Trasa 2: dystans 5 km (seniorzy)
 • 1 pętla
 • pofałdowana, miejscami płaski i piaszczysty teren
 • pomiar czasu – elektroniczny
 • trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
5. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE:
 • adres  biura zawodów : 98-290 Warta, ul. Długa - Boisko „Orlik”,
 • organizator zapewnia uczestnikom dostęp do szatni i urządzeń sanitarnych,
 • organizator za rzeczy cenne (telefony, portfele, zegarki etc.) nie odpowiada.
6.KLASYFIKACJA: (na 1963 m / na 5 km )
 
Klasyfikacja Generalna Żeńska- juniorki/seniorki
 • 1 miejsce puchar, dyplom
 • 2 miejsce puchar, dyplom
 • 3 miejsce puchar, dyplom 
Klasyfikacja Generalna Męska - juniorzy/seniorzy
 • 1 miejsce puchar, dyplom
 • 2 miejsce puchar, dyplom
 • 3 miejsce puchar, dyplom
Puchar, dyplom - dla najstarszego uczestnika Biegu „Tropem Wilczym"
Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa - dla najmłodszego uczestnika Biegu „Tropem Wilczym"
 
7.UCZESTNICTWO:   
 • w Biegu głównym prawo startu ma młodzież szkolna po uprzednim okazaniu pisemnej zgody podpisanej własnoręcznie przez opiekuna prawnego/rodzica,
 • pozostali uczestnicy – osoby dorosłe , uczestniczą w Biegu na dystansie 5 km,
 • limit uczestników biegu wynosi 110 osób ,  plus 25 osób z obsługi imprezy,
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku  wypełnienia  limitu  zgłoszeń  lub  z  innych  niezależnych od organizatora powodów,
 • warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu oraz okazanie dowodu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych,
 • zawodnicy startują w Biegu na własną odpowiedzialność,
 • każdy uczestnik Biegu zostanie ubezpieczony na koszt organizatora.
8. ZGŁOSZENIA :     
 
od 19 stycznia 2016 r. do 20 lutego 2016 r. do godz.15.00
 • zapisy do Biegu głównego ( 1963 m ) odbywają się: dla młodzieży szkolnej – w szkołach (otrzymują zaświadczenia do podpisu przez rodziców/prawnych opiekunów z podaniem imienia i nazwiska,adresu zamieszkania i PESEL – dane potrzebne do ubezpieczenia )
 • lub osobiście w Biurze Stowarzyszenia Dolina Warty w Warcie:
  ul. Kościuszki 9/11 (WCK - obok Biblioteki)
 • lub telefonicznie pod numerem telefonu 512 520 756 (także SMS)
 • lub na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • pozostali uczestnicy Biegu podają: Imię i Nazwisko , PESEL – do ubezpieczenia.
 • Decyduje kolejność imiennych zgłoszeń.
  Liczba uczestników Biegu „Tropem Wilczym” 110 osób)
9.NAGRODY:
 • Organizator przewiduje dla zwycięzców Biegu 'Tropem Wilczym”,
 • za 1 miejsce -puchar, dyplom
 • za 2 miejsce -puchar, dyplom
 • za 3  miejsce-puchar, dyplom
 • Ze względu na charakter biegu NIE PRZEWIDUJEMY NAGRÓD PIENIĘŻNYCH, BONÓW etc.
  10.ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 • numer startowy,
 • koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych,
 • pamiątkowe medale,
 • ciepły posiłek,napoje,
 • ognisko ( w razie złych warunków atmosferycznych),
 • materiały reklamowe związane z tematyką historyczną Żołnierzy Wyklętych,
 • oprawę imprezy .
11. ZASADY FINANSOWANIA:
 • uczestnicy przyjeżdżają na Bieg „Tropem Wilczym”na własny koszt,
 • uczestnicy odjeżdżają na własny koszt,
 • koszty organizacyjne pokrywa organizator,
 • za otrzymane nagrody zwycięzcy Biegu „Tropem Wilczym” nie wnoszą opłat,
 • wpisowe 10 zł - od uczestnika Biegu „Tropem Wilczym” - prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia Doina Warty 
Numer konta Stowarzyszenia Dolina Wary :
02 9270 0006 0025 3015 2000 0001
Bank Spółdzielczy 
98-290 Warta
ul. Klasztorna
Tytułem: Bieg „Tropem Wilczym 2016”
lub w Biurze Stowarzyszenia Dolina Warty 
Warta ul. Kościuszki 9/11 
tel.: 512 520 756 

Wpłaty można dokonywać również w dniu 28 luty 2016 r. przed Biegiem „Tropem Wilczym”- po podaniu wolontariuszowi swoich danych osobowych - imienna lista uczestników.

12. UWAGI KOŃCOWE:
 • wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin
 • nie przestrzeganie Regulaminu przez uczestników skutkowało będzie wykluczeniem z Biegu
 • uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz swojego wizerunku do potrzeb biegu i celów reklamowych promujących Bieg „Tropem Wilczym”
 • Bieg „Tropem Wilczym" przeprowadzony będzie bez względu na warunki  atmosferyczne.
 • zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich dla uczestników Biegu.
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • zaleca się posiadanie stroju odpowiedniego do warunków atmosferycznych,
 • zabrania się w trakcie imprezy wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, środków prawnie zakazanych.
 • osoby nietrzeźwe będą usuwane przez służby porządkowe z miejsca imprezy.
 • organizator zapewnia opiekę medyczną oraz nadzór służb Policji, Straży Pożarnej w trakcie imprezy.
 • Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora
13. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU:
 • uczestniczę w Biegu „Tropem Wilczym”dobrowolnie,
 • będę przestrzegał niniejszy Regulamin,
 • nie będę narażał siebie i innych uczestników Biegu”Tropem Wilczym” na utratę zdrowia i życia, życia związanego z moim uczestnictwem w Biegu ”Tropem Wilczym”,
 • wyrażam zgodę na upublicznianie mojego wizerunku służącego do celów popularyzacji i reklamy Biegu ”Tropem Wilczym”,
 • wyrażam zgodę na filmowanie,na fotografowanie mnie w celach reklamowych Biegu ”Tropem Wilczym”,
 • wyrażam zgodę aby wszelkie ewentualne spory i kontrowersje związane z moim uczestnictwem w Biegu ”Tropem Wilczym” rozstrzygane były na miejscu przez Komitet Organizacyjny .
Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Społecznego Stowarzyszenia Ekologiczno-Krajoznawczego Dolina Warty oraz przez Komitet Organizacyjny Biegu ”Wilczym Tropem”.
Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Biegu „Tropem Wilczym”
28 luty 2016 roku.
 

14. LISTA STARTOWA
 
Lista uczestników biegu "Tropem Wilczym" na dystansie 1963 m.

CINCIO MICHAŁ
KARKOSZKA MARCIN
WACHOWSKI JAKUB
WACHOWSKI SZYMON
ŻAK WIKTORIA
PANKIEWICZ STANISŁAW
JABŁOŃSKI FILIP
KWAŚNIAK WIKTOR
OBAŁKA SZYMON
WILCZAK WERONIKA
ARCZYŃSKA KATARZYNA
KAMOLA KUBA
KAMOLA BARTEK
WIŚNIEWSKA KATARZYNA
JANIAK GABRIELA
JANIAK MARIA
MALUSZYŃSKA JUSTYNA
OBAŁA ADRIAN
JARECKI JAKUB
KRYSTEK FILIP
BRONISZEWSKI GRZEGORZ
KOZŁOWSKI ŁUKASZ
SOŚNICKI ARTUR
GABRYSIAK PIOTR
ŁAWNICZAK BARTŁOMIEJ
AUGUSTYNIAK MICHAŁ
PIÓRKOWSKI KRYSTIAN
RZEPECKI SZYMON
KUBICKI ALEKSANDER
PIOTROWSKI ADRIAN
WIECZOREK PATRYK
OWCZAREK MARIUSZ
KOLASA BARTOSZ
WACHOWSKI DOMINIK
MOCARSKA PAULINA
SIWIAK WIKTOR
SZYMIOŁ MATEUSZ
OLEJNIK WIKTOR
NOWAK MATEUSZ
STASIAK SZYMON
KĘDZIERSKI KRYSTIAN
PILC PATRYK
WAWROWSKA KLAUDIA
OSTRASZEWSKA NATALIA
SAFADER ALEKSANDRA
CIEŚLAK ALEKSANDRA
MATUSIAK JULIA
SZCZEPAŃSKA GABRYELA
 
 
Lista uczestników biegu "Tropem Wilczym" na dystansie 5000 m.
 
MODRZEJEWSKI ROMAN
MODRZEJEWSKA ANASTAZJA
MODRZEJEWSKI JAKUB
JUSZCZAK BARBARA
KULCZAK ROBERT
BARTNICKI JĘDRZEJ
PIPIA PIOTR
GOŚCIMSKI MICHAŁ
KĘDZIERSKI PRZEMYSŁAW
ANTOSIK JAKUB
CHREBELSKI JAKUB
KROGULECKI DAMIAN
MICHAŁOWSKI TOMASZ
ANGULSKI ZBIGNIEW
BARANOWSKI WIKTOR
BŁASZCZYK TOMASZ
PINIARSKI MACIEJ
WICHERSKI MARCIN
WOJTYSIAK MARCIN
KLIMASZEWSKI KRZYSZTOF
BŁASZCZYK  II  TOMASZ
CHOJECKA WERONIKA
TABAKA ZBIGNIEW
EJCHMAN KRYSTYNA
JASIŃSKI DAMIAN
JASIŃSKI KACPER
WITKOWSKI ROBERT
MAŚLAK MARCIN
ZAGŁOBA AGNIESZKA 
PILICHOWSKA KATARZYNA
ZAGŁOBA KINGA
BAŁABAN ŁUKASZ
KULAWIECKA ANNA
MIKOŁAJCZYK DAMIAN
SZMYT ROMAN
DZIEDZIC GRZEGORZ
DZIEDZIC PATRYCJA
MICHALAK MICHAŁ
KUROWSKA PATRYCJA
DZIERAN WŁODZIMIERZ
KRAWCZYK ŁUKASZ
MOLSKI WITOLD
DUBIEL SYLWIA
TRZEPACZ GABRIELA
WRÓBEL MATEUSZ
KOPKA ZBIGNIEW
DZIERAN MALWINA
MUSIALA MACIEJ
NAWROCKI KRZYSZTOF
IGNASIAK JAN
DUDZIAK TOMASZ
KOSTRZEWSKA AGNIESZKA
KAMIŃSKI SEBASTAIN
PATRYCJA SOBCZYK
WOJCIECHOWSKA JUSTYNA
BOGUS MICHAŁ
MALEC ANETA
MALEC MAREK
KOWALSKI HENRYK
ZATORSKI MATEUSZ
JANIAK ROMUALD
SZYMAŃSKI DARIUSZ
ZIĄBKOWSKI PIOTR
ZIĄBKOWSKA DOROTA
UZAROWICZ DARIUSZ
BARTOSIK ALINA
KOPEĆ WOJCIECH
MARSZAŁ MARCIN
NAWROCKI JAKUB
WĄTROBSKI NORBERT
LASKOWSKI DAWID
LINGOWSKI DAMIAN
PRZYBYLSKI MATEUSZ
DANIELEWSKI DARIUSZ
PROSZEWSKI MAREK
PABINIAK ANETA
PABINIAK ANDRZEJ
SZAŁEK PATRYCJA
MUSIALA MARIUSZ
KAMOLA HUBERT
BALCERZAK PRZEMYSŁAW
 
Razem 129 osób biegnących plus 21 osób obsługi imprezy.
Wszyscy uczestnicy biegu, jak i obsługa zostaną ubezpieczeni przez organizatora - Stowarzyszenie Dolina Warty.
Zmieniony ( Niedziela, 28 Luty 2016 21:39 )  

Ekologiczne newsy

Statystyka

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Najnowsze artykuły

Najpopularniejsze

Kontakt

Społeczne Stowarzyszenie Ekologiczno-Krajoznawcze
"Dolina Warty"