WYDARZENIA
 
       Przodem do petenta
 
       Nowe wejście do Urzędu Miejskiego w Dobrej, to jedynie widoczny efekt zmian organizacyjnych, przygotowanych przez burmistrza i jego najbliższych współpracowników. Za drzwiami kolejna niespodzianka - okazałe biuro obsługi interesanta.
       O potrzebie reorganizacji Urzędu Miejskiego mówiło się od dawna, ponieważ nie przystawała nie tylko do europejskich standardów, ale nawet tych, które wprowadzono już w szeregu gminach naszego powiatu. Już samo wejście po schodach, i to bez poręczy, odstraszało osoby starsze i niepełnosprawne. Zamontowanie wymaganych przepisami zabezpieczeń ze względu na ograniczoną powierzchnię było mało realne.
       Pierwszą jaskółka nadchodzących zmian było przeniesienie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku przychodni zdrowia. W zwolnionych pomieszczeniach umieszczono po uprzednim remoncie Urząd Stanu Cywilnego i statystykę. W używanej w ostatnich latach sporadycznie sali ślubów ulokowano biuro usługi interesanta. Tutaj otrzymać można wszelkie konieczne do załatwienia sprawy druki i informacje oraz wszystkie standardowe druki zaświadczeń.        Obsługująca to stanowisko Renata Jarek, służy również pomocą w wypełnianiu formularzy. Już kilka godzin po otwarciu, interesanci chwalili nowe rozwiązanie.
       Burmistrz Andrzej Piątkowski twierdzi, że to dopiero początek planowanych zmian. Obok biura obsługi interesanta ulokowane zostaną stanowiska dwóch firm ubezpieczeniowych, podnajmujących w urzędzie pomieszczenia. Tutaj będzie także stanowisko pracownika pomagającego wypełniać wnioski o dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wejście do Urzędu Miejskiego, który oprócz stosownych tablic informacyjnych i godła narodowego, przyozdabia teraz herb gminy, zostanie wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Sukcesywnie remontowane będą pomieszczenia biurowe i dostosowywane do zaplanowanych zmian w poszczególnych referatach.
       Burmistrz nie ukrywa, że szczególny nacisk kładzie na rozbudowę referatu zajmującego się inwestycjami, a kierowanego przez Stanisława Stasiaka - sekretarza gminy. To on i jego podwładni skupią się na pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.        Planowane jest również przywrócenie sali posiedzeń, nieopatrznie zlikwidowanej przed laty przez burmistrza Piotra Schulza. Pozostałych planów burmistrz na razie nie zdradza, aby nie zapeszyć.
 
Dodano: 20 marca 2008 r.

Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Start wiosennej rundy piłkarskiej okręgówki
 
       "Wicher" Dobra pomyślnie zainaugurował wiosenną rundę piłkarskiej okręgówki pokonując na własnym boisku zespół LKS Ślesin wynikiem 2:1. Zwycięstwo to jest o tyle cenne, że dobrski klub od początku sezonu boryka się z dużymi problemami kadrowymi spowodowanymi przede wszystkim wyjazdem piłkarzy za granicę lub też rezygnacją przez nich z gry z powodu podjęcia pracy lub nauki na studiach. Sytuacja w klubie ma swoje odzwierciedlenie w wynikach zespołu, który balansuje na granicy strefy spadkowej, a dzisiejsze zwycięstwo jest dopiero drugim odniesionym w bieżącym sezonie.
 
Dodano: 16 marca 2008 r.

Komentarze >
 
       Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej
 
       12 marca podczas zebrania założycielskiego zostało powołane do istnienia Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej. Zatwierdzono na nim statut Stowarzyszenia oraz wybrano Komitet Założycielski, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Z chwilą powstania Stowarzyszenie liczy 15 członków i otwarte jest zarówno dla mieszkańców Dobrej i gminy, jak i związanych z tą ziemią osób rozsianych po całej Polsce i mieszkających poza granicą kraju.
       Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i inicjowanie wszelkich form działalności, sprzyjającej rozwojowi gminy Dobra w tym: promowanie twórczości artystycznej mieszkańców gminy Dobra, propagowanie ciekawych form aktywności gospodarczej, promowanie najwybitniejszych kreatorów wszelkich form życia publicznego i gospodarczego, promowanie walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych gminy Dobra oraz integracja środowisk lokalnych.
 
Dodano: 12 marca 2008 r.

Komentarze >
 
       Rewolucyjne decyzje Rady Miejskiej
 
       Przekształcenie szkół podstawowych w Dąbrowicy i Strachocinach w filie Zespołu Szkół w Dobrej, odsunięcie w czasie renowacji parków w Dobrej i Długiej Wsi oraz przywrócenie Dobrej dawnych granic, to tylko niektóre z tematów minionej sesji Rady Miejskiej w Dobrej.
       Dwie szkoły w gminie
       Tego, co stało się na sesji dobrskiej Rady Miejskiej, nawet najbardziej jasnowidzący mieszkańcy gminy nie przewidzieli. Wszystko zaczęło się od wyrażenia zamiaru przekształcenia dwóch najmniejszych szkół podstawowych w filie Zespołu Szkół w Dobrej. Przeciwni temu byli tylko radni reprezentujący elektorat tamtejszych obwodów szkolnych. Zdaniem burmistrza Andrzeja Piątkowskiego, jest to jedyna szansa uniknięcia zwolnień nauczycieli w dąbrowickiej i strachocickiej podstawówkach. Wieś się wyludnia co grozi, że już niedługo w niektórych rocznikach nie będzie ani nawet jednego dziecka. Teraz przyjdzie czas na konsultacje i opinię kuratorium oświaty. Tym samym z ośmiu szkół, które istniały na początku lat 90, mogą w niedługiej perspektywie czasu pozostać tylko dwie.
       Korekta inwestycji
       Z budżetu, przynajmniej na razie, wypadła renowacja dwóch położonych o kilkaset metrów od siebie w prostej lini parków. W planach było połączenie ich ze sobą ścieżką pieszo-rowerową. Jest to efekt przesunięcia terminów konkursu w ramach programu "Odnowy wsi", skąd miało pochodzić gros pieniędzy na tą inwestycję. Za to w budżecie ujęto budowę drogi w Strachocicach Wsi i remont budynku gospodarczego na dobrskim targowisku. Mówiąc o tej drugiej inwestycji burmistrz jest przekonany, że uda się ją wykonać systemem gospodarczym, czyli z wykorzystaniem pracowników z podległych gminie zakładów. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia będzie poprawienie warunków socjalnych na targowisku, z którego korzystają mieszkańcy całej gminy, oraz ościennych. Najbardziej oczekiwane są tutaj porządne toalety. Przydałby się też chociażby skromny punkt gastronomiczny.
       Nowe ulice i granice
       Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Janicki odczytał pismo z Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczące nie przynoszących chluby miasteczku nad Teleszyną patronów ulic, czyli Nowotki i Świerczewskiego. Walka o ich zmianę trwa już od 1990 roku. Wnioski w tej sprawie najpierw do Rad: Narodowej, później Miasta i Gminy, Gminy i Miasta, a w końcu Miejskiej słały: Polska Partia Zielonych, Komitet Obywatelski, Samorząd Mieszkańców Miasta i Liga Polskich Rodzin. Dopiero teraz zaświeciła mieszkańcom historycznego Zamysłowa (niegdyś wieś, a później przedmieście) iskierka nadziei, że z ich adresu zniknie nazwisko sowieckiego agenta chcącego z Polski zrobić jedną z republik radzieckich. Przewodniczący zobligował burmistrza do przygotowania symulacji kosztów tych zmian, które nieomal w całości pokryte zostaną z budżetu gminy. Burmistrz ze swej strony zaproponował, aby wyliczyć również koszty przywrócenia miastu ich dawnych granic. O to również trwają boje od osiemnastu lat. Już znacznie wcześniej dokonały takich korekt Tuliszków i Uniejów. Jedynie w Dobrej kilka metrów od rynku zaczyna się wieś.
       Za małe diety
       Radni zdecydowali też o zaciągnięciu bankowego kredytu i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Pieniądze te przeznaczone zostaną, na pokrycie kosztów budowanego w Dobrej kolektora sanitarnego. Podjęto także uchwałę o terminie organizacji "Dni Dobrej". W tym roku odbędą się między 14 a 15 czerwca. Tradycyjnie wnioski o interpelacje dotyczyły stanu dróg powiatowych i brakach w ich oznakowaniu. Zaskoczeniem był wniosek sołtysa Skoniecznego z Woli Piekarskiej, który uznał, że diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach są zbyt niskie.
 
Dodano: 11 marca 2008 r.

Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Warto ryzykować z Wartą
 
       W Dobrej zakończył się pierwszy etap projektu "Wszystko zaczyna się od marzeń ", finansowanego między innymi z funduszy Unii Europejskiej. Oprócz Dobrej uczestniczyło w nim sześć gmin powiatu sieradzkiego i tamtejsze Starostwo Powiatowe. Był to największy w kraju pod względem finansowym projekt, przeprowadzony w ramach "Zmniejszania dysproporcji edukacyjnej pomiędzy miastem, a wsią". Jego wartość wyniosła 12,5 mln zł.
       Na sali widowiskowej Domu Kultury w Dobrej zasiadło kilkudziesięciu zaproszonych gości, których powitał burmistrz Andrzej Piątkowski. Był wśród nich starosta Ryszard Bartosik, Jan Serafiński - burmistrz Warty, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, radni Rady Miejskiej w Dobrej, dyrektorzy szkół z terenu gminy Dobra oraz liczne grono osób zaangażowanych w realizację projektu "Wszystko zaczyna się od marzeń".
       Burmistrz Piątkowski podkreślił jego znaczenie dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Dobra, którzy dzięki niemu mieli możliwość przez rok czasu dodatkowo pogłębiać swoją wiedze, rozwijać zainteresowania i poznawać nasz kraj. Szczególne słowa wdzięczności przekazał głównemu inicjatorowi tego przedsięwzięcia burmistrzowi Warty oraz Marcie Zasiadczyk - koordynatorce projektu na terenie gminy Dobra. W gminie Dobra projekt objął 711 uczniów z czterech podstawówek i jednego gimnazjum.
       Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 1,1 mln zł, szkoły mogły kupić, między innymi, sprzęt elektroniczny taki, jak: telewizory, DVD, dyktafony, kamery i aparaty cyfrowe, drukarki, czy kserokopiarki. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w licznych zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdach do teatru, kina, na basen oraz wycieczkach krajoznawczych, zielonych szkołąch, obozach i zimowiskach.
       Burmistrz Warty, dziękując za zaproszenie na uroczystość podkreślił, że choć pomysł był jego, to gdyby nie pozostali partnerzy nie nabrałby tak dużego rozmachu. Uznał że był to dopiero pierwszy etap, zapowiadający dalszą owocną współprace. Będzie to między innymi realizowany wspólnie program LIDER+ . Na jego wdrożenie gminy otrzymają dziesięć milionów złotych. Dobrze zapowiada się również współpraca dotycząca zagospodarowania obrzeży zbiornika Jeziorsko.
       Z dużym uznaniem o gminie Dobra mówił starosta turecki Ryszard Bartosik. - To już trzecie w tym miesiącu tak ważne wydarzenie - podkreślił. Miał tutaj na myśli uroczystości związane z otwarciem Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach oraz Podstacji Pogotowia Ratunkowego.
       Wokół sali ustawiono plansze obrazujące elementy programu realizowane w poszczególnych szkołach, a na scenie zaprezentowały się artystyczne koła zainteresowań, które powstały we wszystkich gminnych szkołach.
 
Dodano: 11 marca 2008 r.

Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       III Gminny Konkurs Piosenki o Nagrodę Burmistrza
 
       19 lutego w dobrskim Domu Kultury odbył się III Gminny Konkurs Piosenki o Nagrodę Burmistrza Dobrej. Wzięło w nim udział siedemnaścioro wykonawców podzielonych na trzy kategorie wiekowe. Reprezentowali oni Zespół Szkół w Dobrej, Szkołę Podstawową w Strachocicach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej.
       Jury konkursu w składzie: Ewa Kukulska - nauczycielka ze Szkoły Muzycznej w Turku, Dawid Różycki - instruktor muzyki z Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie oraz Magdalena Grabowska - Łyskawa - instruktor muzyki i tańca z MGOK w Dobrej, postanowili przyznać Grand Prix konkursu Ani Olas z Dobrej, która w nagrodę otrzymała ufundowany przez burmistrza radiomagnetofon.
 
Dodano: 11 marca 2008 r.

Komentarze >
 
       Okradli 9 samochodów
 
       W nocy z 25 na 26 lutego nieustaleni jak dotąd sprawcy dokonali szeregu włamań do samochodów zaparkowanych przy placu Słowackiego oraz ulicach Wiatraki i Orzeszkowej. Jak ustalili policjanci, złodzieje włamali się do dziewięciu samochodów osobowych, z których ukradli radioodtwarzacze o wartości od 200 do 1200 zł. Właściciele okradzionych pojazdów to mieszkańcy Dobrej i Turka.
 
Dodano: 28 lutego 2008 r.

Komentarze >
 
       Pomóżmy Wojtkowi
 
       Z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrej oraz znajomych Wojtka Kicińskiego, zostanie zorganizowana zbiórka pięniędzy przeznaczonych na pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji. Do akcji przyłączyła się dobrska parafia oraz Akcja Katolicka. Pieniądze będą zbierane w najbliższą niedzielę przy wyjściach z kościoła po każdej Mszy Świętej.
       Wojtek pochodzi z miejscowości Ugory koło Dobrej. W latach 1987-1995 był uczniem dobrskiej podstawówki a następnie Liceum Ogólnokształcącego w Turku, po którego ukończeniu został studentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od 2006 roku był doktorantem tejże uczelni kontynuując studia w zakresie inżynierii materiałowej.
       Do tagedii doszło 14 lutego b.r. tuż przed 9 rano, kiedy to w laboratorium materiałów wybuchowych Instytutu Chemii nastąpiła silna eksplozja. Wojtek przeprowadzał wówczas kolejny z wielu eksperymentów do swojej pracy doktorskiej poświęconej nanostrukturalnym materiałom wybuchowym. Mieszane przez niego substancje chemiczne niespodziewanie eksplodowały masakrując mu ręce, uszkadzając oko oraz poparzając twarz. Zawieziony przez karetkę w stanie ciężkim trafił do szpitala przy ulicy Szaserów. Podczas wielogodzinnej operacji chirurdzy ortopedzi usiłowali uratować mu rękę, a okuliści oko, które nie reagowało na światło.
       Zabezpieczeniem miejsca wypadku oraz wyjaśnieniem jej przyczyn zajęła się Żandarmeria Wojskowa, policja oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. Wkrótce po tragedii na Wacie rada wydziału nowych technologii i chemii uchwaliła, że Wojtek otrzyma pomoc uczelni oraz, że uruchomione zostanie konto, na które będą zbierane pieniądze na pomoc dla niego.

Numer konta na które można wpłacać pieniądze:

41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
Z dopiskiem:
"Na leczenie i rehabilitację Wojciecha Kicińskiego"

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"
ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
KRS: 0000037904


Na pomoc dla Wojtka można również przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 
Dodano: 24 lutego 2008 r.

Komentarze >
 
       Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach
 
       W dniu dzisiejszym swoje funkcjonowanie zapoczątkował Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach. O jego powołaniu zdecydowali radni w połowie zeszłego roku, ale trudności organizacyjne takie jak znalezienie i zaadoptowanie odpowiedniego lokalu, spowodowały konieczność przesunięcia terminu otwarcia.
       Do głównych zadań realizowanych przez nowopowstałą jednostkę należeć będą opieka psychiatryczna oraz rehabilitacja społeczna. Z zagadnieniami tymi wiążą się w szczególności: konsultacje i okresowa ocena stanu psychicznego, psychoterapia i terapia farmakologiczna, podtrzymanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapia zajęciowa, przygotowywanie osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia odpowiedniej pracy oraz pomoc w jej znalezieniu. Na potrzeby ŚDS zaadoptowano pomieszczenia o powierzchni blisko 250 m.kw., a jego utrzymanie leży w kwestii Wojewody Wielkopolskiego. W ośrodku zatrudnionych zostało pięciu mieszkańców gminy Dobra, z czego trzech w pełnym wymiarze pracy.
 
Dodano: 21 lutego 2008 r.

Komentarze >
 
       Karetka w trzy minuty
 
       Dzień Chorego ustanowiony przez Jana Pawła II był okazją do oficjalnego oddania do użytku Podstacji Zespołu Medycznego w Dobrej, która faktycznie funkcjonuje już od 1 stycznia. W skromnej uroczystości wzięły udział czołowe osobistości powiatowej sceny politycznej i samorządowej z poseł Ireną Tomaszak-Zesiuk na czele.
       Zabiegi o utworzenie w Dobrej podstacji pogotowia ratunkowego sięgają jeszcze przedpowiatowych czasów. Zagorzałym zwolennikiem takiego rozwiązania był Jan Brzechwa - ówczesny dyrektor Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego z siedzibą w Turku. Dopiero po ponad dziesięciu latach doszło do realizacji tego projektu.
       Powitawszy gości burmistrz Dobrej Andrzej Piątkowski powiedział, że spełniły się marzenia mieszkańców jego gminy. Dzięki karetce z całodobową obsadą, nawet ci z najodleglejszych sołectw jak Skęczniew, Miłkowice czy Józefów, mogą liczyć na szybką pomoc. Krzysztof Bestwina - dyrektor tureckiego szpitala powiedział, że podstacja powstała dzięki zabiegom starosty i pomocy burmistrza, który nieodpłatnie przekazał w użytkowanie lokal. Podkreślił jednocześnie, że warunki stworzone ratownikom są dobre, a będą jeszcze lepsze.
       Bogdan Włodarczyk - zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego mówił, że karetki dotąd nie były w stanie dotrzeć w ciągu piętnastu minut z Turku do najbardziej oddalonych zakątków naszego powiatu. Dlatego utworzenie podstacji w Dobrej było konieczne. Teraz jego zdaniem, maksymalny czas dojazdu przy w miarę dobrych warunkach pogodowych i drogowych trwa 12 minut.
       Starosta Ryszard Bartosik poinformował, że dobrska karetka obsługiwała będzie oprócz gminy Dobra także gminę Kawęczyn oraz w miarę potrzeb gminę Przykona. Stąd też na uroczystość przybyli ich przedstawiciele: wicewójt Roman Marciniak i przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak z Przykony oraz Henryk Binkowski - wicewójt z Kawęczyna.
       Ze świtą w osobach dariusza Młynarczyka z Turku i Marii Bartosik z Dobrej, przybyła poseł Irena Tomaszak-Zesiuk. Krótkie przemówienie zakończyła słowami: "Niech się święci zdrowie". Jednocześnie podarowała pełniącym dyżur ratownikom skrobaczkę ze zmiotką, którą można nabyć w Turku za cztery złote. Wywołało to pewną konsternację wśród obecnych, ponieważ taki sprzęt w przypadku karetki wydaje się zbyteczny. Samochód zgodnie z wymogami, garażowany jest w ogrzewanym pomieszczeniu. Zresztą trudno sobie wyobrazić, aby był skrobany przed wyjazdem do oczekującego szybkiej pomocy człowieka.
       Lokal podstacji i ambulans poświęcił ks. kanonik Zygmunt Chromiński. Wszak to głównie teren jego dekanatu będzie obsługiwał. Poprosił też Pana Boga, aby udzielił błogosławieństwa ratownikom i dał im dużo sił i cierpliwości podczas akcji ratowania życia i zdrowia chorych.
       Dyżur tego dnia pełnili: Józef Kuźnicki - kierowca-ratownik i Marcin Ciupka - ratownik medyczny. Jak powiedzieli, z braku stosownego wyposażenia i uprawnień, pomocy ambulatoryjnej nie udzielają. Wyjeżdżają jednak do wszelkich wezwań prowadząc reanimację i podając niezbędne leki. W ciągu zmiany wyjeżdżają nawet do sześciu wezwań.
       Obecnie oczekujący na ambulans zdziwieni są tak szybkim jej przyjazdem. W Dobrej czas dojazdu to około trzech minut od wezwania.
 
Dodano: 20 lutego 2008 r.

Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Budżet i plany na nowy rok
 
       Rada Miejska w Dobrej uchwaliła budżet gminy na 2008 rok. Zamknie się on kwotą 13,3 mln zł, przy czym dochody własne gminy wyniosą 13,1 mln zł. Z budżetu gminy ponad 2,5 mln złotych zostanie przeznaczonych na inwestycje.
Rozliczenie budżetu do każdej rodziny
       Ruszyła już budowa kolektora sanitarnego – etap VI część I. Będzie on przebiegał przez zielony rynek, okolicę dawnego dworu, ulicę Narutowicza aż do miejsca, w którym stał dawny kościół św. Barbary. Jeśli wykonawca dotrzyma terminu, to inwestycja zakończona zostanie w tym roku. Będzie to jednocześnie oznaczało, że w budżecie nie będzie deficytu, a nawet pozostanie mała nadwyżka za 2007 rok. Jak poinformował mnie burmistrz Andrzej Piątkowski, wkrótce rozliczenie z wykonania zeszłorocznego budżetu trafi do każdej rodziny.
Są projekty na dobrskie parki
       Władze gminy opracowały również projekty na zagospodarowanie dwóch dobrskich parków. Kosztorys każdego z nich to 600 tys. złotych, przy czym zadanie to będzie realizowane przez dwa lata. Warunkiem koniecznym dla realizacji tych planów jest jednak opracowanie Planu Odnowy Miejscowości, który muszą zatwierdzić mieszkańcy Dobrej i Długiej Wsi. Wówczas istnieje duża szansa na pozyskanie środków z UE.
       Jak informuje wiceburmistrz Jacek Gajewski, park przy Domu Kultury będzie spełniał rolę bardziej rekreacyjną. Pozostanie w nim jeden duży staw z wyspą na środku. Powstaną tam również boiska. Natomiast park przy szkole będzie miejscem na spacery i imprezy. W planach jest również połączenie tych parków ścieżką pieszo-rowerową. Zatrudniona zostanie także osoba dbająca tam o porządek, aby za jakiś czas nie okazało się, że wrócimy do obecnego stanu. A walory obydwu dobrskich parków są wyjątkowe w całej okolicy.
Rusza budowa hali sportowej
       Przy wykorzystaniu środków z UE oraz Wojewódzkiego Programu Regionalnego rozpoczną się prace przy budowie hali sportowej z widownią do 200 miejsc, boiskiem o wymiarach 36 na 19 m., zapleczem i parkingiem. Ponieważ także i tutaj gmina korzysta ze środków zewnętrznych, więc przez 5 lat miasto nie będzie mogło pobierać opłat za salę.
Kolejne inwestycje drogowe
       W bieżącym roku przewidziano środki na budowę drogi asfaltowej w Rzymsku BG (1350 m.), drogi prowadzącej do kościoła w Miłkowicach, a także drogi we wsi Strachocice (1750 m.), dzięki czemu zmniejszy się odległość, którą pokonują dzieci do tamtejszego przystanku. Przebudowę drogi powiatowej Dobra-Przykona wstrzymuje brak środków na tę inwestycję w budżecie starostwa, ale jeśli nawet ona ruszy, to zbyt szybko nie poprawi się stan ulicy Dekerta w Dobrej, gdyż kolejny etap rozpocznie się od strony Bądkowa. W niedalekim czasie zmieni się organizacja ruchu w Dobrej i to nie tylko na Zamysłowie, ale również na Osiedlu Wiatraki. Trwają jednocześnie negocjacje ws. obwodnicy dla Dobrej. Jest to na pewno kwestia przyszłości, ale władze Dobrej zauważają tutaj dużą gotowość do pomocy ze strony instytucji, z którymi ten problem jest rozwiązywany. Niewątpliwie zmieniło się podejście zbiurokratyzowanych urzędników do inwestycji, gdyż do tej pory był to spory problem i to nie tylko Dobrej.
Karetka już w Dobrej
       Niewielu mieszkańców wie, że od 1-go stycznia w Dobrej funkcjonuje już podstacja Pogotowia Ratunkowego. Pełnione są w niej całodobowe dyżury. Pozwoli to skrócić do minimum czas oczekiwania na przyjazd karetki do wzywających pomocy. Uroczyste otwarcie tej podstacji odbyło się w ubiegłym tygodniu.        21 lutego nastąpi także otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach. Obiekt ten utrzymuje wojewoda, natomiast pracują w nim osoby zamieszkałe w gminie Dobra.
Projekt pod znakiem zapytania
       Gmina Dobra współtworzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji. W ostatnim czasie jego sztandarowy projekt stoi pod znakiem zapytania, gdyż skreślony został przez ministerstwo z listy indykatywnej. Burmistrz Dobrej obawia się, że jeśli nie wygra on teraz w konkursie, to mogą zostać zaprzepaszczone środki wydane już przez gminę na jego przygotowanie.
Bohaterzy zamiast komunistów?
       Na razie nie zmienią się niektóre kompromitujące nazwy ulic w Dobrej, choć władze miasta i gminy otrzymały pismo z IPN-u, w którym stwierdzono, że nazwy placu Świerczewskiego i ulicy Nowotki powinny zostać zmienione. Oprócz wspomnianych jest jeszcze ulica 1-go Maja. Jak szybko doczekamy się innych nazw, zależy również od tego, czy Sejm uchwali ustawę, której projekt m.in. nakłada na samorządy obowiązek zmiany nazw ulic noszących imię bohaterów komunizmu.
       Odpowiedzialność za ewentualne koszty z tym związane, które poniesie gmina, czy też osoby prywatne, spocznie na radnych poprzedniej kadencji z burmistrz Ochocką na czele. Przypomnę, że walka o zmianę nazw tych ulic rozpoczęła się już w 1989 r. i wnioskował o to do Rady Narodowej dobrski Komitet Obywatelski. Również samorząd mieszkańców Dobrej pod przewodnictwem Jana Pawłowskiego czynił takie starania. Niestety, nawet ówczesny burmistrz Piotr Schulz nie odważył się przeciwstawić "trzymającym w Dobrej władzę". Także w poprzedniej kadencji LPR złożyło taki wniosek, ale został "zbyty" już na poziomie komisji kierowanej przez radnego Stencla.
       Trzeba pamiętać, że jeszcze do niedawna trwała wymiana na nowe wielu dokumentów. Był to znakomity czas na podjęcie uchwały o zmianie nazw ulic, bo i tak trzeba będzie to kiedyś zrobić. Radni poprzedniej kadencji dopuścili się tutaj wielkiego zaniedbania. Warto zapamiętać ich nazwiska, a jeśli ktokolwiek będzie miał wątpliwości, kto winny jest sytuacji, że trzeba ponownie wymienić dowód osobisty czy prawo jazdy, to nazwiska tych radnych powinny zawisnąć na co drugim słupie w Dobrej.
Będzie otwarcie cmentarza żydowskiego
       W bieżącym roku kontynuowane będą prace przy budowie ogrodzenia i porządkowaniu dawnego cmentarza żydowskiego przy placu targowym. Przez długi czas miejsce to było zaniedbane, a nawet biegały po nim dzieci skracające sobie drogę do szkoły. Wspólnie z ambasadorem Izraela w Polsce zostanie uzgodniony termin uroczystego otwarcia tego cmentarza.
Towarzystwo Przyjaciół Dobrej
       Są również plany powołania w niedługim czasie Towarzystwa Przyjaciół Dobrej, które m.in. gromadzić będzie dokumenty i pamiątki związane z gminą Dobra. Wiele jeszcze cennych, historycznych zbiorów znajduje się w posiadaniu mieszkańców gminy, a jak dotąd nie ma instytucji, która mogłaby je zebrać, opiekować się nimi i udostępniać wszystkim zainteresowanym historią tego terenu.
 
Dodano: 20 lutego 2008 r.

Źródło: "Głos Młodych"
Komentarze >
 
       Rolnicy chcą inwestować
 
       Około 160 rolników wzięło udział w szkoleniu poświęconym finansowaniu inwestycji w gospodarstwach rolnych, którego organizatorem było dobrskie biuro Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
       Gościem spotkania był burmistrz Andrzej Piątkowski, który poinformował przybyłych o planach gminnych władz samorządowych na bieżący rok.
       Ilość osób uczestniczących w szkoleniu zaskoczyła jego organizatorów. Duża sala widowiskowa dobrskiego Domu Kultury wypełniła się po brzegi. Słuchaczami byli głównie młodzi rolnicy - do czterdziestego roku życia. W trakcie szkolenia poruszono trzy główne tematy. Pierwszy dotyczył finansowania inwestycji rolniczych w oparciu o krajowe kredyty preferencyjne. Prelegent wskazywał jak można je otrzymać na zakup ziemi, maszyn i urządzeń oraz modernizację obiektów gospodarczych. Drugi temat dotyczył dotowanych ubezpieczeń w rolnictwie, a trzeci normom, które muszą spełniać gospodarstwa ubiegające się o środki unijne.
       Korzystając z okazji, burmistrz Andrzej Piątkowski zapoznał obecnych z programem zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim oraz tegorocznych planach inwestycyjnych. Rolników najbardziej interesowały te w drogownictwie. Zapowiedział też szereg zmian, które zamierza wprowadzić w komunikacji społecznej pomiędzy urzędem, a społeczeństwem. Zapowiedział też opublikowanie raportu dotyczącego rozliczania ubiegłorocznego budżetu, z którym zamierza dotrzeć do każdej, zainteresowanej tą tematyką rodziny na terenie gminy Dobra. Zaprosił jednocześnie do brania udziału w gminnych uroczystościach.
       Na koniec Krzysztof Kwinciak - przedstawiciel WODR na gminę Dobra, poinformował rolników o kolejnych planowanych przez niego szkoleniach dotyczących między innymi nowoczesnej uprawie ziemniaków i zbóż, rolnictwu ekologicznemu i programom rolno-środowiskowym. Zaprosił jednocześnie rolników do równie licznego udziału w nich.
 
Dodano: 14 lutego 2008 r.

Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Budżet i plany na nowy rok
 
       Rada Miejska w Dobrej uchwaliła budżet gminy na 2008 rok. Zamknie się on kwotą 13,3 mln zł., przy czym dochody własne gminy wyniosą 13,1 mln zł. Z budżetu gminy ponad 2,5 mln złotych zostanie przeznaczonych na inwestycje.
       Ruszyła już budowa kolektora sanitarnego - etap VI część I. Będzie on przebiegał przez ulicę Narutowicza, zielony rynek, okolicę dawnego dworu aż do miejsca, w którym stał dawny kościół św. Barbary.
       Władze gminy opracowały również projekty na zagospodarowanie dwóch dobrskich parków. Kosztorys każdego z nich to 600 tys. złotych, przy czym zadanie to będzie realizowane przez dwa lata.
       Przy wykorzystaniu środków z UE oraz Wojewódzkiego Programu Regionalnego rozpoczną się prace przy budowie hali sportowej z widownią do 200 miejsc, boiskiem o wymiarach 36 na 19 m., zapleczem i parkingiem.
       W bieżącym roku przewidziano środki na budowę drogi asfaltowej w Rzymsku BG (1350 m.), drogi prowadzącej do kościoła w Miłkowicach, a także drogi we wsi Strachocice (1750 m.), dzięki czemu zmniejszy się odległość, którą pokonują dzieci do tamtejszego przystanku.
       Niewielu mieszkańców wie, że od 1-go stycznia w Dobrej funkcjonuje już podstacja Pogotowia Ratunkowego. Pełnione są w niej całodobowe dyżury. Pozwoli to skrócić do minimum czas oczekiwania na przyjazd karetki do wzywających pomocy. Uroczyste otwarcie tej podstacji nastąpi w dniu jutrzejszym (11 lutego).
       21 lutego nastąpi także otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach. Obiekt ten utrzymuje wojewoda, natomiast pracują w nim osoby zamieszkałe w gminie Dobra.
       Są również plany powołania w niedługim czasie Towarzystwa Przyjaciół Dobrej, które m.in. gromadzić będzie dokumenty i pamiątki związane z gminą Dobra. Wiele jeszcze cennych, historycznych zbiorów znajduje się w posiadaniu mieszkańców gminy, a jak dotąd nie ma instytucji, która mogłaby je zebrać, opiekować się nimi i udostępniać wszystkim zainteresowanym historią tego terenu.
 
Dodano: 10 lutego 2008 r.

Źródło: "Głos Młodych"
Komentarze >
 
       Wystawa o Człowieku
 
       Dwa dni gościła w Dobrej wystawa "Sprawiedliwi wśród narodów świata" poświęcona Polakom niosącym pomoc Żydom w czasie II wojny światowej.
       Otwarcie wystawy poprzedziła prelekcja przedstawicielki Instytutu Pamięci Narodowej i koncert muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie.
       Na sali widowiskowej dobrskiego domu kultury zasiadło kilkadziesiąt osób w tym liczna grupa miejscowych gimnazjalistów. Przybyłych powitał burmistrz Andrzej Piątkowski.
       Burmistrz Piątkowski podziękował wszystkim którzy przyczynili się do organizacji wystawy i imprezy jej towarzyszącej, a przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Janicki, wręczył im listy gratulacyjne. Po części oficjalnej wszyscy przeszli do sali obok, gdzie rozwieszono plansze ze zdjęciami obrazującymi pomoc niesioną Żydom przez Polaków.
 
Dodano: 10 lutego 2008 r.

Źródło: osiedle.com
Komentarze >
 
       II sesja Rady Miejskiej
 
       W dniu 6 grudnia odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Dobrej w V kadencji. Głównym punktem porządku obrad było zaprzysiężenie na stanowisko burmistrza - Andrzeja Piątkowskiego. W swoim przemówieniu, będącym jakoby exposé nowego burmistrza, przedstawił program dotyczący rozpoczynającego się z dniem 7 grudnia urzędowania. Jako główne cele wymienił on m.in.: przeprowadzenie istotnych zmian w organizacji pracy tutejszego Urzędu Miejskiego, pomoc rolnikom w zdobywaniu środków strukturalnych z Unii Europejskiej, sprzyjanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez m.in. system ulg, zwodociągowanie wsi oraz poprawę stanu infrastruktury drogowej. Jako priorytety dla Dobrej wymienił budowę obwodnicy oraz poprawienie bezpieczeństwa miejskiego targowiska poprzez zmianę jego lokalizacji. W osiągnięcie wszystkich wymienionych przez Andrzeja Piątkowskiego celów, powątpiewała w swym przemówieniu ustępująca burmistrz - Marianna Ochocka, która od 7 grudnia powraca na swoje poprzednio piastowane stanowisko dyrektora MGOK w Dobrej. Pogratulowała ona jednak zwycięstwa swojemu następcy i życzyła realizacji jak największej liczby wymienionych wcześniej założeń.
       W punkcie obrad dotyczącym interpelacji radnych głos zabrał jedynie Henryk Gręzicki. Podniósł on sprawę konieczności odhaczania się bezrobotnych nie w Dobrej, jak to było do niedawna, lecz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku, co odczują przede wszystkim najubożsi mieszkańcy gminy. Pomoc w rozwiązaniu tej sprawy obiecał wicestarosta powiatu tureckiego - Krzysztof Kolenda. Zaproponował on burmistrzowi wspólne spotkanie z dyrektorem PUP w celu podjęcia próby rozwiązania tego problemu.
       Wśród wolnych wniosków, sołtysi Józef Frątczak z Piekar i Barbara Chorąziak z Chrapczewa, zaapelowali do radnych o zaangażowanie się w kwestię poprawy dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Dobra. Sołtys Frątczak zauważył, że stomatologowie w Dobrej, mimo podpisanych umów z NFZ, często nie przyjmują mimo, że w określonych dniach i godzinach ich gabinety powinny być czynne, co w nagłych przypadkach powoduje konieczność szukania pomocy przez pacjentów w sąsiednich gminach. Sołtys Chorąziak z kolei poinformowała, iż lekarze pierwszego kontaktu bardzo często odmawiają wypisywania skierowań na dalsze badania, tłumacząc to faktem ich kosztowności.
 
Dodano: 6 grudnia 2006 r.

Komentarze >
 
       Zlikwidowana melina
 
       Dnia 28 listopada o godzinie 14:00 policjanci komisariatu w Dobrej po trwających od dłuższego czasu działaniach wkroczyli do mieszkania przy pl. Wojska Polskiego, w którym 43-letni mężczyzna handlował alkoholem nieznanego pochodzenia. Jako dowód w sprawie zabezpieczono ponad 17 litrów alkoholu. Choć melina funkcjonowała od wielu lat i była dobrze znana w lokalnym środowisku, mężczyzna przyznał się jedynie do kilkunastu przypadków sprzedaży. Teraz za swoją działalność odpowie przed sądem.
 
Dodano: 5 grudnia 2006 r.

Komentarze >
 
       Parafialne uroczystości
 
       W parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej odbyły się uroczystości związane z wizytacją księdza biskupa Meringa, przyjęciem sakramentu bierzmowania przez młodych parafian oraz przypadającym 4 grudnia świętem patronki tamtejszej wspólnoty - św. Barbary.
       Uroczystości zbiegły się w czasie z przeprowadzanymi w parafii rekolekcjami adwento-wymi, które miały miejsce w dniach 2 - 4 grudnia b.r. Sama wizytacja odbyła się w niedzielę 3 grudnia. Przepro-wadzał ją pasterz diecezji włocławskiej - ks. bp Wiesław Mering, który rozpoczął swą wizytę od przyjazdu na plebanię oraz przeprowa-dzenia modlitwy na cmetarzu parafialnym. Po niej, o godzinie 11:15, nastąpiło uroczyste przywitanie ks. biskupa Wiesława Meringa w kościele oraz odprawiona została Msza Święta podczas której dobrskiej młodzieży udzielono sakramentu bierz-mowania. Wieczorem pasterz diecezji spotkał się z członka-mi Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej oraz innych kół i zespołów działających na terenie parafii. Wizytację kanoniczną zakończyła Msza Święta koncelebrowana z księżmi z dekanatu, wspólne zdjęcie i pożegnanie.
       4 grudnia w związku z przypadającą tego dnia “barbórką” w parafii odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Barbary. Ich punktem kulminacyjnym była uroczysta Suma Odpustowa z kazaniem oraz procesją, którą uświetnili między innymi poczty sztandarowe i Straż Grobu Wielkanocnego.
 
Dodano: 4 grudnia 2006 r.

Komentarze >
 
       Burmistrzem - Andrzej Piątkowski
 
       Stosunkiem głosów 52,87% do 46,14% drugą turę wyborów burmistrza w gminie Dobra wygrał pełniący dotychczas funkcję dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrej - Andrzej Piątkowski. Jeszcze wyraźniej zarysowaną przewagę miał on w samym mieście, gdzie otrzymał 62,92% głosów (dotychczasowa pani burmistrz - Marianna Ochocka, otrzymała jedynie 37,08%). Frekwencja wyniosła 39,8%.
 
Dodano: 26 listopada 2006 r.

Komentarze >
 
       Kandydaci w wyborach samorządowych 2006
 
       Zakończył się termin przyjmowania przez Państwową Komisję Wyborczą list kandydatów w zaplanowanych na 12 listopada wyborach samorządowych. W Dobrej o fotel burmistrza walczyć będzie czterech kandydatów. Są nimi: Marianna Ochocka, Andrzej Piątkowski, Wacław Jerzy Smoliński oraz Eugeniusz Żerkowski. O 15 mandatów Do Rady Miejskiej ubiegać się będzie w 11 okręgach wyborczyk 66 kandydatów z 99 list. Pełną listę kandydatów na burmistrza, do Rady Miejskiej oraz do Rady Powiatu Tureckiego z okręgu nr 3 (Dobra, Brudzew, Przykona) przedstawia zestawienie dostępne pod poniższym linkiem:

Wybory samorządowe 2006
 
Dodano: 4 listopada 2006 r.

Komentarze >
 
       "Puls Jeziorska"
 
       Pierwszy numer nowej gazety lokalnej trafi w najbliższych dniach do rąk mieszkańców gmin Dobra, Pęczniew i Warta czyli gmin, na terenie których znajduje się zbiornik retencyjny "Jeziorsko". Dwutygodnik społeczno-ekologiczny "Puls Jeziorska", bo o nim mowa, z założenia ma być gazetą bezpłatną, a więc dostępną dla wszystkich.
       - Naszym gorącym pragnieniem jest służyć na miarę swych możliwości mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom i samorządowcom obrzeży Zalewu Jeziorsko oraz gminom Dobra, Pęczniew i Warta w przekazie informacji. Promocja tego przepięknego regionu to dla nas zadanie pierwszoplanowe. Wierzymy w wielką niewykorzystaną szansę rozwoju bazy turystycznej i zaplecza gospodarczego przyszłych inwestycji. Jednocześnie będziemy stać na straży ekologicznej równowagi środowiska naturalnego, ale zgodnego z interesm suwerenów tej ziemi, czyli tu mieskzających ludzi - tak o nowej gazecie mówi jej redaktor naczelny, pan Wiesław Michalak.
       "Puls Jeziorska" będzie można znaleźć w wybranych sklepach i urzędach, oczywiście również w Dobrej.
 
Dodano: 24 września 2006 r.

Komentarze >
 
       Rozbój na ulicy Kilińskiego
 
       Do kolejnego w ostatnich dniach rozboju na ulicach Dobrej doszło w minioną środę (6 września) o godzinie 23:30 na ulicy Kilińskiego. Ofiarą napadu padł 27-letni mieszkaniec gminy Dobra zaatakowany przez trzech mężczyzn, którzy bijąc po różnych częściach ciała a następnie trzymając leżącego, z kieszeni spodni ukradli pokrzywdzonemu pieniądze w kwocie 1160 zł.
 
Dodano: 10 września 2006 r.
Komentarze >
 
       Dobrodziej przybywa ze Szwecji
 
       Jedną z atrakcji, jaką nieświadomie zafundowano mieszkańcom Dobrej jest powstałe przy targowisku wysypisko śmieci, gdzie każdy bezkarnie, w dowolnej porze dnia i nocy, może wynieść swoje śmieci. A atrakcja to nie mała. Nie tylko dla mieszkańców Dobrej. Jeden ze świadków widział dwa podjeżdżające samochody na rejestracjach z sąsiedniego województwa. Samochody wjechały na teren śmietnika i wyjechały lżejsze o zostawione na nim śmieci. Po co wywozić śmieci na legalne wysypisko i płacić 22,96 zł za metr sześcienny, skoro tutaj można przywieźć smieci co niemiara, nie ponosząc żadnych kosztów składowania? W celu wyjaśnienia sprawy udałem się na rozmowę z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej, panią Małgorzatą Osiwałą. Pani Małgorzata o całym procederze doskonale wie. Sama szacuje, że jedynie 1/3 śmieci z tego śmietnika pochodzi z targowiska, (jedynie w takim celu śmietnik został utworzony). Jak się dowiedziałem, śmieci mogłyby zostać wywiezione, ale jest to kwestia nie małych pieniędzy. Poza tym ZGKiM w Dobrej ma obowiązek wywozić śmieci, które pochodzą jedynie z targowiska. Pani Małgorzata zdaje sobie także sprawę z tego, że nawet jeśli śmieci zostaną wywiezione, to i tak problem pojawi się znów. Zbadajmy więc sprawę bardzo wnikliwie. Obok miejsca na śmieci pochodzące z targowiska stoi budynek, własność gminy. Kiedyś były tutaj pomieszczenia biurowe. Obecnie budynek jest kompletnie zdewastowany. Pani Małgorzata myśli o jego wydzierżawieniu i widzi w tym sposób na skończenie z wyrzucaniem przez mieszkańców śmieci na tym terenie. Skoro ktoś by obiekt zagospodarował, nie pozwoliłby z pewnością na taką samowolę. Ale któż zechce kupić bądź wydzierżawić taką ruderę? Poza tym chcąc coś zrobić z budynkiem należałoby eksmitować obecnych jego "lokatorów". Mowa tu o szczurach, dla których takie sterty śmieci to istny raj. W nie tak dalekiej przeszłości we wjeździe na teren śmietnika stała brama. Brama była z metalu. A metal był w cenie. Prawdopodobnie brama znalazła swoje miejsce na którymś ze złomowisk. Kolejny problem to pojemniki na śmieci, dar powiatu, jakie stoją przed wjazdem na teren śmietnika. Z rozmowy z panią Małgorzatą wynika, że firma EKO GĄB, mająca opróżniać pojemniki, nie zrobi tego. Powód - nieodpowiednia segregacja śmieci, np. w pojemnikach na szkło znaleziono butelki po oleju. Efekt - pojemniki pełne, a obok nich sterta butelek i innych śmieci, które dziwnym zbiegiem okoliczności usunięto bezpośrednio po przeprowadzeniu przeze mnie wywiadu z panią kierownik ZGKiM. Z kolei na drugi dzień jeden z pojemników był przewrócony, spód jego wyrwany, a śmieci, które się w nim znajdowały, leżały obok niego. To prawdopodobnie efekt buszowania w celu poszukiwania tak cennego aluminium (puszki po piwie) lub po prostu nowa forma spędzania przez młodzież wolnego czasu.
       I jeszcze jedna paląca kwestia. Potrzeba właściwie. A dokładniej brak możliwości jej załatwienia. Kiedyś, na teręnie wcześniej wspomnianego budynku, znajdowały się toalety. Obecnie "toaleta" mieści się w zaroślach. Osobiście nie polecam z niej korzystać — bliskie spotkanie z pokrzywą może wywołać podrażnienia. Pani kierownik ZGKiM twierdzi, że toalety znajdują się na dworcu. Owszem, ale drzwi do nich są przez cały czas zamknięte. Klucz ma właściciel funkcjonującej obok hurtowni i choć ma obowiązek go udostępniać to nie robi tego. Jeszcze niedawno mnożna było skorzystać z owych toalet. Nie tylko w wiadomym celu. Miejsce to wykorzystywane było do organizowania spotkań z cyklu "Wypijmy za błędy *, jakie organizowali miejscowi amatorzy taniego wina. Na sam koniec moich rozważań nasuwa się refleksyjne pytanie. Smieci może i mieszkańcy Dobrej mają gdzie wynosić, ale za nagłą potrzebą muszą się chyba udać do sąsiedniej gminy, tak czy nie?
 
Dodano: 6 września 2006 r.

Źródło: "Monitor Turkowski"
Komentarze >
 
       Areszt za pobicie
 
       Dwa miesiące aresztu oraz dozór policyjny, jako środek zapobiegawczy, zastosowano wobec sprawców rozboju. Mężczyźni w wieku od 19 do 24 lat pobili 21 sierpnia w Dobrej 14 latka, bo nie chciał im oddać telefonu komórkowego.
       Do pobicia doszło o godzinie 1:15 na ulicy Narutowicza w Dobrej. Po bezpośrednim pościgu funkcjonariuszy posterunku policji w Dobrej udało się zatrzymać trzech mężczyzn, którzy wspólnie napadli na 14-letniego chłopaka. Najpierw skrępowali mu ręce oraz bili po twarzy, po czym przewrócili na ziemię i kopali. Wszystko to w celu zabrania telefonu komórkowego Nokia 2600 wartości 150 zł.
 
Dodano: 6 września 2006 r.

Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Dobrodziej przybywa ze Szwecji
 
       Kilka lat trwały bezowocne negocjacje dobrskich władz samorządowych z Wyznaniową Gminą Żydowską we Wrocławiu, dotyczące będącego ich własnością placu po synagodze, na którym funkcjonuje miejskie targowisko. Żydzi żądali za ten teren 70.000 zł, na co władze gminy nie przystawały. Teraz otrzymały ten teren za darmo, a przyczynił się do tego Kazimierz Zasiadczyk - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
       Po odzyskaniu przez Gminę Żydowską placu po synagodze w centrum miasta i znajdującej się obok zadrzewionej działki cmentarnej, Dobra stanęła przed dylematem, gdzie przenieść targowisko. Intensywne negocjacje prowadzone przez ówczesnego burmistrza Piotra Schulza i jego zastępcę Jana Nowaka nie przynosiły rezultatu. Proponowano między innymi dokonanie zamiany gruntów, oferując znacznie większy areał. Niestety wrocławska Gmina była nieugięta. Żądano pieniędzy i to jak na możliwości Dobrej wcale niemałych. Również obecnej burmistrz Mariannie Ochockiej nie udało się dojść do porozumienia. Wydawało się, że sprawa jest nie do rozwiązania. Targowisko funkcjonowało delikatnie mówiąc na "lewych papierach". to znaczy, że gmina Dobra czerpała zyski z handlu na nim, a Gmina Żydowska nie płaciła podatków.
       Wówczas w Dobrej pojawił się przybyły ze Szwecji Leon Weintraub. Przyjechał tutaj w poszukiwaniu rodzinnych korzeni. Choć sam jest rodowitym łodzianinem, to jego matka wywodziła się z Dobrej. On sam wyjechał z Polski na fali emigracji po wydarzeniach marcowych 1968 roku. Pan Leon ma już 80 lat, więc uznał, iż najwyższy czas, aby zgłębić historię swojej rodziny. Pierwsze kroki skierował do Urzędu Stanu Cywilnego. Tutaj spotkał się z życzliwym przyjęciem przez kierownika Kazimierza Zasiadczyka, który przewertował stosy akt w poszukiwaniu jego przodków.
       Obaj panowie przypadli sobie do serca i zawiązała się między nimi nić sympatii. Podczas jednej z rozmów, pan Zasiadczyk wspomniał gościowi o problemach z wrocławską Bminą Wyznaniową Żydowską. Szwedzkiego gościa zainteresował ten temat. Uznał, że warto byłoby po sobie i swoich bliskich pozostawić coś trwałego w miasteczku nad Teleszyną. Wspólnie wymyślili, że pan Weintraub wykupi ten grunt i przekaże gminie Dobra. Utwardzona jego część pozostanie targowiskiem, a na zadrzewionej powstanie lapidarium.
       I tak się stało. Teraz gmina Dobra ma ogrodzić teren byłego cmentarza, a Leon Weintraub postara się o projekt i wykonanie lapidarium. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że ustawione zostaną tam ocalałe tablice nagrobne z tego cmentarza. Zdaniem miejscowego fascynata lokalnej historii Stanisława Stasiaka, będą to jedne z najstarszych o ile nie najstarsze zabytki z terenu miasta Dobra. Jego zdaniem macewy mogą pochodzić nawet z przełomu XV-XVI wieku. Większością tablic nagrobnych niemiecki burmistrz Dobrej z okresu II wojny światowej wyłożył chodnik prowadzący do domu, w którym mieszkał. Trzy inne macewy są w posiadaniu mieszkańca przedmieścia Zamysłów (obecnie ul. Nowotki), a kolejną znalezioną w polu przechowuje sam pan Stasiak.
       Problem z głowy. Dobra nie straciła 70 tys. złotych. Ciekawe, czy władze pomyślą o jakiejś nagrodzie dla Kazimierza Zasiadczyka? Przyjęte jest, że w takich przypadkach wynosi ona 10 proc. wartości. Pan kierownik powiedział nam, że działał z myślą o rozwiązaniu problemu, który satysfakcjonowałby obie strony, a nie o własnych korzyściach materialnych.
 
Dodano: 17 sierpnia 2006 r.

Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Będzie ambulans w Dobrej
 
       Być może już wkrótce w Dobrej będzie stacjonowała "erka" z pełnym wyposażeniem do reanimacji i zespołem lekarskim. Wojewoda wielkopolski umieścił bowiem na "ratowniczej mapie" powiatu dodatkową karetkę wraz z zespołem medycznym. Stacjonować by miała w budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrej. Władze gminy zgodziły się już na udostępnienie potrzebnych pomieszczeń.
 
Dodano: 17 sierpnia 2006 r.Komentarze >
 
       Zarzucają władzom gminy niegospodarność
 
       Mieszkańcy bloków na placu Słowackiego w Dobrej zrezygnowali z usług grzewczych i ciepłej wody dostarczanej im przez dobrski zakład komunalny. Twierdzą, że pomimo poniesionych w związku z tym kosztów niezbędnych inwestycji, jest to dla nich opłacalne. Dobrskie władze samorządowe posądzane są w związku z tym o niegospodarność.
       Ceny wody, odbioru ścieków, składowania odpadów itp. oferowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej, delikatnie mówiąc nie należą do najniższych. Szczególnie cierpieli na tym mieszkańcy bloków, którzy byli uzależnieni od monopolisty. Przez wiele lat zaciskali zęby i płacili. Do tego roku za ogrzewanie 3,70 zł od jednego metra kw. i 11 zł za 1 metr sześcienny ciepłej wody. Kiedy zapadła decyzja o nieomal 300 proc. podwyżce zawrzało. Wspólnoty mieszkańców rozpoczęły negocjacje z kierownictwem zakładu i władzami gminy. Proponowano, konkretne rozwiązania, mające na celu zmniejszenie kosztów produkcji energii cieplnej i wody. Miało to polegać między innymi na modernizacji kotłowni i ciągów ciepłowniczych. Proponowano też przedłożyć ofertę podłączeń właścicielom części domków jednorodzinnych na osiedlu "Wiatraki". Niestety burmistrz Marianna Ochocka i Małgorzata Osiwała - kierowniczka zakładu komunalnego były nieprzejednane. Również większość radnych nieprzychylnie odnosiła się do ich propozycji.
       Radny Henryk Gręzicki twierdzi, że od początku przyznawał rację mieszkańcom bloków. - Jeżeli pani burmistrz uważała, że nie stać gminy na takie rozwiązania - mówi - mogła skorzystać z oferty Jacka Kubiaka - miejscowego przedsiębiorcy, a zarazem mieszkańca bloków, który chciał wydzierżawić kotłownię. Gwarantował jednocześnie jej modernizację i pozostawienie cen na dotychczasowym poziomie. Jednak i jego oferta okazała się nieprzyswajalna dla gminnych decydentów.
       W efekcie wspólnoty mieszkańców złożyły wymówienie ZGKiM. Z przybliżonych obliczeń wynika, że mieszkańcy pięciu bloków płacili do komunalnej kasy 200 tys. Teraz za 3,70 zł od metra kw., spłacają kredyt zaciągnięty na zakup pieców opalanych ekogroszkiem i co najważniejsze w ogóle nie płacą za ciepłą wodę. Ba, w jednym bloku ocieplono za te pieniądze szczyt budynku. Gmina została z praktycznie bezużyteczną obecnie kotłownią oraz przychodnią zdrowia, budynkiem mieszkalnym i apteką, które trzeba będzie ogrzewać. Myśli się ponoć o zastosowaniu rozwiązaniu takiego jak w blokach.
       - Gdzie tu logika? - pyta proszący o zachowanie anonimowości, jeden z miejscowych sympatyków Prawa i Sprawiedliwości.
       - Moim zdaniem - mówi - jest to jawny przejaw niegospodarności. Sprawą powinna zająć się Najwyższa Izba Kontroli i prokuratura. Ja ze swej strony postaram się zainteresować tym władze mojej partii. Sprawa powinna zostać wyjaśniona jeszcze przed wyborami samorządowymi.
 
Dodano: 17 sierpnia 2006 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Inauguracja sezonu piłkarskiego
 
       W dniu wczorajszym (12 sierpnia) na stadionie miejskim w Dobrej rozegrany został mecz pomiędzy "Wichrem" Dobra a "Olimpią" Koło. Była to inauguracja nowego sezonu piłkarskiego w konińskiej klasie okręgowej. Po zaciętym spotkaniu dobrzanie zwyciężyli ze spadkowiczem IV ligi 1 : 0 udanie rozpoczynając sezon. Kolejny mecz rozgrywek odbędzie się na wyjeździe już w najblższy wtorek (15 sierpnia) a przeciwnikiem "Wichru" będą piłkarze "Warty" Kramsk, którzy falstartem rozpoczęli sezon przegrywając na własnym boisku z "Tulisią" Tuliszków aż 1 : 7.
 
Dodano: 13 sierpnia 2006 r.
Komentarze >
 
       COOL Mikulice
 
       Młodzież z Mikulic w gminie Dobra „zbuntowała” się przeciwko marazmowi panującemu w ich wsi. Ani gminne władze, ani tutejsi dorośli nie proponowali im niczego, czym mogliby wypełnić wolny czas. Wzięli więc sprawy w swoje ręce i zaczęli samodzielnie organizować życie kulturalno-sportowo-rozrywkowe.
       Zaczęło się w ubiegłym roku od imprezy dla najmłodszych mikuliczan. Spodobało się zarówno tym małym, jak i ich starszemu rodzeństwu, rodzicom, a nawet dziadkom. Wówczas padł pomysł, pełniejszej formy organizowania się. Powstała Nieformalna Grupa Młodzieżowa miCOOLice, która postawiła sobie za cel integrację lokalnej społeczności. W tamtejszych warunkach nie jest to łatwe ponieważ nadal, szczególnie wśród starszych osób, panuje podział na wsiowych i dworoków. Pomimo, że dziedzica nie ma już od 1939 roku, a i Spółdzielnia Rolnicza odeszła w niepamięć, to jednak animozje (choć już szczątkowe) pozostały. Młodzież postanowiła je przełamać i jak na razie skutecznie jej się to udaje.
       Początkowo niewielka grupa entuzjastów, rozrosła się do 56 osób. Najmłodsza z nich ma siedem lat, a najstarsza dwadzieścia dwa. Jak na wieś liczącą 470 mieszkańców stanowi to znaczący procent tutejszej populacji. Koordynatorem grupy została Agnieszka Gromada, którą wspierają koordynatorki poszczególnych zadań: Katarzyna Wielgocka i Karolina Gibasiewicz.
       Życzliwi miejscowi strażacy pod wodzą Rafała Pietrzaka udostępnili nowej organizacji pomieszczenia w strażnicy. To tam przygotowywane są wszelkie imprezy kulturalno-rozrywkowe i okolicznościowe.
       Pomimo krótkiego okresu działania, grupa może poszczycić się sporymi dokonaniami. Zorganizowano między innymi zabawę choinkową, dzień babci i dziadka oraz festyn. Prowadzone będą również koła zainteresowań. Jakie, o tym zdecydują sami uczestnicy. Grupa liczy na wsparcie swoich projektów przez gminne władze samorządowe oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Jego dyrektor Jacek Gajewski powiedział, że jest otwarty na takie inicjatywy i nie odmówi pomocy w ich realizacji, oczywiście w miarę możliwości technicznych i finansowych dobrskiego domu kultury. Grupa czyni również starania na pozyskanie na swoją działalność funduszy spoza budżetu gminy.
 
Dodano: 13 sierpnia 2006 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Tragiczny wypadek w Dąbrowie
 
       Wczoraj tuż przed 18-tą na skrzyżowaniu drogi krajowej 83 z drogą wojewódzką w Dąbrowie zderzyły się Skoda Octavia i Seat Ibiza. W jednym i drugim aucie jechały rodziny z dziećmi. Kierowca Seata wjechał na skrzyżowanie wprost pod prawidłowo jadącą Octavię. Rodzina ze Zduńskiej Woli zmierzała na kilkudniowy wypoczynek z campingiem do Ślesina.
       W wypadku uczestniczyło również czworo dzieci, w Seacie jechało ich dwoje w wieku 6 i 12 lat. w Skodzie również dwoje w wieku 3 i 7 lat. Życie, pomimo obrażeń uratowały im zapięte pasy i foteliki.
       Niestety w zderzeniu zginęła pasażerka Seata, 36 letnia mieszkanka Konstantynowa Łódzkiego. W szpitalu w Turku znajduje się jeszcze pasażerka Skody i kierowca Seata - sprawca wypadku, w Koninie natomiast, dzieci poszkodowane w wypadku, kierowca skody został wczoraj po opatrzeniu wypisany ze szpitala. Jak mówi Bożena Majewska ze względu na ilość poszkodowanych osób w wypadku, karetki nie były w stanie przewieźć wszystkich rannych do szpitala, w transporcie pomagali również policjanci. Jak przypominają funkcjonariusze, prawie rok temu w podobnym wypadku na tej samej trasie również zginęli ludzie.
 
Dodano: 19 lipca 2006 r.
Źródło: "Radio Flash"
Komentarze >
 
       Bezpłatne badania
 
       W dniach 3-5 sierpnia od godziny 9.00 – 17.15 specjaliści z Poznania wykonywali będą w Dobrej badania mammograficzne piersi, badania gruczołu krokowego oraz jelita grubego. Już w piątek 21 lipca o godzinie 10.00 zostanie przeprowadzona w dobrskim Domu Kultury pogadanka oraz rozdane zostaną pojemniki do pobrania kału.
       Badaniu mammograficznemu będą się mogły poddać mieszkanki gminy Dobra, które ukończyły 40 lat. Mammobus stanie obok przychodni na ul. Wiatraki.
       W budynku przychodni, pobierana będzie krew od mężczyzn w wieku powyżej 44 lat, koniecznej do badania oznaczenia PSA, wskaźnika nowotworu, gruczołu krokowego (prostaty).
       Dla kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 49 lat, zostaną przeprowadzone w ramach profilaktyki nowotworów jelita grubego, przeprowadzone badania na obecność krwi utajonej w kale.        Zapisy przyjmuje i udziela dodatkowych informacji Tadeusz Wojciechowski w dobrskim Urzędzie Miejskim pok. nr 10. tel. O63 279 90 01 wew. 39.
       Na badania mogą zapisywać się również osoby spoza gminy Dobra.
 
Dodano: 19 lipca 2006 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Żeronice znokautowały rywali
 
       Gospodarzem tegorocznych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Gminie Dobra, była Ochotnicza Straż Pożarna w Rzechcie. Wzięło w nich udział 17 drużyn, ale tylko z siedmiu jednostek. Swoich drużyn nie wystawiły: Miłkowice, Strachocice, Ostrówek, Potworów, Linne i Dąbrowica. Tamtejsi druhowie winą za ten stan rzeczy obarczają władze gminy, które w niedostatecznym stopniu łożą na ich utrzymanie. Twierdzą, że nie mając umundurowania (nie mówiąc już o sprzęcie), nie są w stanie nie tylko wystawić drużyny na zawody, ale w razie nieszczęścia nieść pomoc poszkodowanym.
       Na szczęście są tacy, którzy nie zważając na skąpstwo władz, starają się radzić sobie same. Przykładem niech będzie OSP w Mikulicach, które wystawiła pięć sekcji. Zawody zdomninowała OSP Żeronice, która nie zwyciężyła tylko w kategorii MDP chłopców i to tylko dlatego, że nie wystawiła w niej swojej reprezentacji.
       W kategorii seniorów rywalizowało osiem sekcji, ponieważ Mikulice i gospodarze wystawili po dwie drużyny. Nie powiodło się Dobrej i Rzechcie II, które zostały zdyskwalifikowane. Bezkonkurencyjne okazały się ponownie Żeronice, które wręcz "znokautowały" swoich rywali, zwyciężając ze znaczną przewagą.
       Oto tabela: 1. Żeronice - 98,51; 2. Rzymsko - 114,20; 3. Piekary - 122,45; 4. Rzechta I - 126,00; 5. Mikulice - 131,40; 6. Mikulice II - 137,40; 7. Dobra- dyskw.; 8. Rzechta II - dyskw.
       Także w kategorii dziewczęcych, młodzieżowych drużyn pożarniczych do zawodów przystąpiły trzy sekcje. Wygrały oczywiście Żeronice uzyskując 93,63 pkt., przed Skęczniewem (97,37 pkt.) i Mikulicami (122,5 pkt.).
       W MDP chłopców Żeronice nie startowały, co otworzyło innym drogę do sukcesu. Tą kategorię zdominowali młodzi strażacy ze Skęczniewa. Na kolejnych miejscach uplasowali się druhowie z Dobrej i Mikulic.
       Najlepsze drużyny otrzymały puchary, dyplomy i skromne nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Gminy OSP RP. Poza tym zawody sponsorowali: GS Dobra, Ubojnia Linne, Farpol, Zdzisław Rutka z Łyszkowic, Urząd Miejski w Dobrej, OSP Dobra, OSP Skęczniew.
 
Dodano: 19 lipca 2006 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Trening strzelecki LOK-owców
 
       Aktywnie zapoczątkowało swą działalność zawiązane niespełna miesiąc temu dobrskie koło Ligi Obrony Kraju. Prężnie rozwijają się sekcje strzelecka i żeglarska. Już w najbliższą niedzielę na strzelnicy w Golimówce pod Dobrą zaplanowany jest trening strzelecki z kbks zarówno dla członków, jak i osób zainteresowanych przystąpieniem do LOK, na który to organizatorzy serdecznie zapraszają.
 
Dodano: 6 lipca 2006 r.
Komentarze >
 
       Gimnazjum w Dobrej najlepsze
 
       Wśród gimnazjów w powiecie tureckim ubiegłoroczny prymat potwierdziła szkoła z Dobrej, której uczniowie uzyskali z testu przeciętny wynik na poziomie 64 pkt. Z tym, że w roku ubiegłym dobrskie gimnazjum dzieliło pierwszą lokatę ze szkołą w Malanowie i z turkowskim Gimnazjum numer 2. Natomiast tegorocznym wynikiem uczniowie z Dobrej wręcz zdeklasowali swoich rówieśników z powiatu tureckiego. Na szczególną uwagę zasługuje wynik Gimnazjum z Dobrej uzyskany w części matematyczno-przyrodniczej wynoszący 31 pkt. A za tą szkołą wręcz przepaść, bowiem kolejne gimnazja, to jest z Malanowa, Przykony i z gminy Turek legitymują się w tym przypadku wynikiem 25,5 pkt., a więc o 5,5 pkt. gorszym. Uzyskany przez dobrską szkołę rezultat świadczy o wysokim poziomie nauczania przedmiotów ścisłych. Zwłaszcza, że i w roku ubiegłym w tej części testu tamtejsze gimnazjum nie miało sobie równych w powiecie. Chociaż trzeba dodać, że i przedmioty humanistyczne muszą być tam nauczane na bardzo przyzwoitym poziomie, bowiem rezultat Dobrej na poziomie 33 pkt., daje szkole w tej kategorii drugie miejsce w powiecie.
 
Dodano: 20 czerwca 2006 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Mit turków padł
 
       Wśród dobrzan panowało przekonanie, że historia straży grobu wielkanocnego tzw. Turki sięga 1684 roku. Tym czasem prawda wydaje się być bardziej prozaiczna. Dzięki uprzejmości ks. kanonika Zygmunta Chromińskieego - dziekana dekanatu dobrskiego, dotarłem do materiałów przybliżających utworzenie tej "formacji militarnej" w dobrskiej parafii, na drugą połowę XIX wieku. Utarło się, że służący w armii Jana III Sobieskiego dobrzanie, powrócili po odsieczy wiedeńskiej do rodzinnego miasta, w okresie świąt Wielkiej Nocy. Przed wejściem do Dobrej przywdzieli zdobyczne stroje tureckie i przypasali broń. Pierwsze kroki skierowali do świątyni, aby podziękować Bogu za szczęśliwy powrót. Widząc, że przy grobie Jezusa Chrystusa nie ma żadnej warty, sami ją zaciągnęli. I tak ten zwyczaj miał tu już na wieki pozostać w miejscowej tradycji.        Zbierając materiały na temat dobrskich proboszczów, udałem się do obecnego plebana ks. kanonika Zygmunta Chromińskiego. Ksiądz dziekan bardzo przychylnie odniósł się do moich badań i wypożyczył mi kronikę parafialną, której prowadzenie rozpoczął jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku ks. Ludwik Sperczyński - budowniczy obecnego kościoła. Tam właśnie odnalazłem zapis, wyjaśniający pochodzenie dobrskich Turków. Pochodzi on dokładnie z 1992 roku. Kto jest jego autorem nie wiem. Proboszczem był wówczas ks. dr Eugeniusz Marciniak - sekretarz komisji ds. rolnictwa Episkopatu Polski.        Przeczytałem tam, że dnia 4 kwietnia 1882 roku, mieszkanka miasta Dobra, niejaka pani Jaworska pojechała na uroczystości Wielkiej Nocy do rodziny w Tłokini koło Kalisza. Poszedłszy tam na rezurekcję, zachwyciła się strażą Grobu Pańskiego. Po powrocie, zleciła synowi swojemu Ignacemu Jaworskiemu i jego koledze, uszycie strojów wzorowanych na tych, które widziała w Tłokini. Szable wykonali miejscowi kowale, a stolarze drewniane pochwy obite blachą. I tak już w następnym roku turecka straż uświetniła Święta Wielkanocne. Z roku na rok przybywało Turków. Pierwszych ich dowódcą tzw. starszym był Ignacy Jaworski. Funkcję po nim przyjął Marian Kozubek. W 1905 roku zastąpił go Edward Różanowski. W 1910 dowództwo objął Wiktor Kozłowski. Kolejnymi starszymi byli: Tomasz Filipowski 1931-1932, Leonard kozłowski 1933-1960 (z przerwą w okresie II wojny światowej), 1960-1968 Wacław Kosobudzki, 1969-1971 Tadeusz Stawicki, 1972-1979 Kazimierz Stencel i Michał Czupryński.        Teraz dobrscy Turcy oprócz służby przy Grobie Chrystusowym, uczestniczą także w szeregu innych uroczystości parafialnych, m.in.: Bożego Ciała, wizytacjach, odpustach.
 
Dodano: 20 czerwca 2006 r.
Źródło: Andrzej R. Tyczyno - "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Boże Ciało w Dobrej
 
       Po mszy świętej odprawionej w kościele Narodzenia Najświętszej Maryii Panny w Dobrej, do czterech ołtarzy ustawionych wokół rynku, przeszła uroczysta procesja eucharystyczna. Wzięli w niej udział miejscowi kapłani, strażacy, oddział Turków, orkiestra dęta, dzieci pierwszokomunijne i kilkuset parafian.
       Boże Ciało, nazywane także świętem eucharystii, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Wierni wspominają ostatnią wieczerzę i przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa - czyli ustanowienie Świętego Sakramentu. W Dobrej ołtarze, tradycyjnie przyozdobiono ściętymi drzewekami brzozy. Wierni, po zakończonej modlitwie zrywali gałązki, które następnie zatykają za wiszące w domu święte obrazy, co ma gwarantować ich rodzinom Bożą opiekę i chronić przed ogniem, wodą i zarazą. Większość stawia sobie za cel zerwanie gałązki z każdego ołtarza. Na czele procesji straży z jednostek w parafii nieśli kościelne chorągwie, a panie z bractw religijnych feretrony. Dziewczynki w pierwszokomunijnych strojach sypały płatki kwiatów, przed kapłanem z Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie procesji, główny celebrans uroczystości, ks. kanonik Zygmunt Chromiński, udzielił ze schodów dobrskiej świątyni błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.
 
Dodano: 20 czerwca 2006 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Ambitne plany LOK-owców
 
       W Dobrej zawiązało się koło Ligi Obrony Kraju. W zebraniu założycielskim wzięło udział dwadzieścia osób. Wybrano Zarząd Koła w składzie:
Piotr Krzyżanowski - prezes
Piotr Janaszczyk - wiceprezes
Jarosław Kiciński skarbnik
Eryk Fabisiak - sekretarz
Jan Nowak - członek
       Na czele trzyosobowej komisji rewizyjnej stanął Zbigniew Sikorski. Jej członkami zostali: Tomasz Gibasiewicz i Eryk Jagieła.
       Opracowano wstępnie program działania Koła. Przede wszystkim, zamierzają urządzić, spełniającą wszelkie normy bezpieczeństwa strzelnicę na Golimówce pod Dobrą. Tam prowadzone będą szkolenia sekcji strzeleckiej. Pod koniec sezonu, planowana jest organizacja pierwszych oficjalnych mistrzostw gminy Dobra w strzelaniu z kbks. W przyszłości czynione będą starania o zorganizowanie sekcji żeglarskiej. Jeżeli znajdą się chętni, utworzone zostaną: sekcja krótkofalarska i modelarska.
 
Dodano: 15 czerwca 2006 r.
Autor: (can)
Komentarze >
 
       Obiecanki cacanki...
 
       Dbałość władz gminy Dobra o tereny zielone i czystość w gminie jest delikatnie mówiąc znikoma. Również zainteresowanie ich tym, co dzieje się na i przy drogach jest niemalże żadne. Wydaje się, że chcą w spokoju doczekać końca kadencji, by móc znów naskładać społeczeństwu obietnic bez pokrycia i wygrać wybory.
       Ile jest w Dobrej koszy na śmieci? By je policzyć nie potrzeba nawet palców jednej ręki. Nie ustawiono ich nawet na skwerze, któremu z pompą nadano imię Jana Pawła II. Mieszkający w jego sąsiedztwie dobrzanin powiedział nam, że co tydzień sprząta sprzed swojej posesji wiadro opakowań po lodach, chipsach i pizzy, którą dzieci i młodzież z braku pojemników wyrzucają pod jego domem. Twierdził, że zwracał się z tym problemem do dwóch tutejszych radnych. Obiecali interweniować, ale efektu nadal nie widać. Zwrócił nam także uwagę na połamane, od lat nienaprawiane ławki po południowej części skweru. Jedynym radnym, który sceptycznie podszedł do nadanie części placu Wojska Polskiego imienia wielkiego Polaka, był Krzysztof Kucharski. Jak twierdzi, uważał, że należało najpierw ten teren doprowadzić do takiego stanu, żeby był godny tego patrona. Tymczasem znacznie lepiej prezentuje się placyk na historycznym Zamysłowie, czyli ulicy Nowotki. Osobom, które liznęły cokolwiek z historii Polski minionego wieku nie musimy przypominać, jak haniebnie ten osobnik zapisał się na jej kartach. Na szczęście nie dbają o ten placyk tutejsze władze, tylko sami jego mieszkańcy.
       Wielokrotnie interweniowano u nas w sprawie chluby gminy Dobra, czyli parku obok Zespołu Szkół na Długiej Wsi (dawnej ulicy Narutowicza). To jedna z najstarszych części miasta. Tutaj znajdowało się średniowieczne grodzisko obronne. Jego pozostałością jest wyspa otoczona fosą. Szczególną atrakcją jest aleja kasztanowa, będąca zabytkiem przyrody oraz dziewiętnastowieczny dwór. Za kadencji Piotra Schulza, poprzednika pani burmistrz Marianny Ochockiej, powstał plan restauracji parku. Poczyniono nawet pewne działania. Oczyszczono staw, ustawiono latarnie. Przez minione cztery lata nic się tam nie dzieje. Kasztany umierają stojąc. W fosie i znajdującym się obok stawie wody jak na lekarstwo, ponieważ nikomu nie przyszło do głowy, żeby do przepustu wstawić zastawki. Za to śmieci tam co niemiara. Wyspa, na której odbywały się liczne imprezy, teraz wręcz straszy. Solidne stoły i ławy drewniane ustawione tam z okazji pierwszych Dni Dobrej w 1992 roku same się już rozpadają. Mająca kilkadziesiąt lat muszla koncertowa sypie się, a kiosk, w którym sprzedawano podczas zabaw napoje, przypomina obiekt poligonowy. Całość (jak zresztą cały park) porasta dżungla chwastów. Dodatkową atrakcją są wrony, a szczególnie ich odchody spadające z góry niczym grad meteorytów. W tym wszystkim biegają dzieci w ramach wychowania fizycznego. Miejmy nadzieję, że ptaki nie chorują na H5N1.
       Tak zwany "mały park", czyli zadrzewiony teren dawnego cmentarza żydowskiego przy ulicy Narutowicza (będąca własnością Żydowskiej Gminy Wyznaniowej z Wrocławia) to teraz użytkowany przez gminę teren handlowy i parking. Coś, co kiedyś było parkiem-ogrodem przy ulicy Parkowej to już tylko wspomnienie. Swego czasu padła nawet propozycja, aby zasypać znajdujące się tam stawy, a teren podzielić na działki budowlane. Zwrócono nam również uwagę na pas zieleni, oddzielający chodnik od jezdni przy ulicy prowadzącej do przychodni zdrowia. Wysokość rosnącego tam chwastu, uzależniona jest od ilości opadów w danym roku. O corocznym przycinaniu drzew na ulicach nie warto wspominać. Jeżli, któreś dostąpi zaszczytu tej pielęgnacji, to wyłącznie samowola mieszkańców. Pan z ul. Dekerta prosił nas o interwencję w sprawie uszkodzonego przez jakiś ciężki pojazd chodnika. Zważywszy, że jest to powiatowy pas drogowy zwróciliśmy się o wyjaśnienie do Romualda Antosika - rzecznika prasowego Urzędu Powiatowego. Cóż się okazało. Nikt z władz gminy, ani radni powiatowi (Piątkowski, Miklas) nie zgłaszali tego faktu do Powiatowego Zarządu Dróg. Dowiedziano się tam o tym, dopiero po telefonie pana Antosika i obiecano szybką naprawę.
       To tylko kilka ze zgłaszanych przez dobrzan uwag pod adresem władz gminy. Cóż, wybory się zbliżają. Radzimy przypomnieć sobie składane w poprzedniej kampanii wyborczej obietnice i rozliczyć z nich miejscowych notabli.
 
Dodano: 7 czerwca 2006 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Program obchodów Dni Dobrej
 

Sobota 27 maja 2006 r.

10:00 - Turniej Strzelecki dla mieszkańców Gminy
(strzelnica leśna - Golimówka)
- kategoria dla mężczyzn
- kategoria dla kobiet
- kategoria dla młodzieży od 15 - 18 lat
- kategoria dla dzieci do 15 lat (strzelanie z wiatrówki)
11:00 - Mecz "Wicher" Dobra - "Zryw" Dąbie
(stadion w Dobrej)
14:00 - Turniej drużyn amatorskich w piłce nożnej
(stadion w Dobrej)
14:00 - Festyn rekreacyjny dla najmłodszych
(plac przy Przedszkolu Samorządowym w Dobrej)
20:00 - Zabawa taneczna (wyspa)

Niedziela 28 maja 2006 r.

11:15 - Msza Święta w kościele parafialnym w Dobrej w intencji mieszkańców gminy i miasta Dobra
14:00 - VIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
(plac przy MGOK Dobra)
14:00 - Wspólne wykonanie utworów: "Orkiestry Dęte" oraz "Pochód"
(Skwer Jana Pawła II)
14:15 - Przemarsz orkiestr na plac za MGOK w Dobrej z prezentacją muzyki marszowej.
14:45 - Uroczyste rozpoczęcie Przeglądu
15:00 - Prezentacja orkiestr w koncercie
17:00 - Występy dzieci z MGOK w Dobrej
17:30 - Wręczenie dyplomów i nagród

 
Dodano: 23 maja 2006 r.
Komentarze >
 
       Wykryto ognisko ptasiej grypy na Jeziorsku
 
       Nad zbiornikiem Jeziorsko wykryto ognisko ptasiej grypy - poinformował główny lekarz weterynarii Krzysztof Jażdżewski. Resort rolnictwa podał, że u łabędzia niemego stwierdzono wirusa wysoce zjadliwej grypy podtypu H5.
       Ptaka znaleziono w ub. czwartek niedaleko miejscowości Warta (powiat sieradzki), w pobliżu akwenu wodnego "Jeziorsko" na podmokłych terenach. "Zaraz zostały wysłane próbki do Instytutu Weterynarii w Puławach. Ostateczne wyniki badań znane będą prawdopodobnie we wtorek" - wyjaśnił Jażdżewski. Nie wykluczył, że łabędź zarażony jest wirusem H5N1.
       W niedzielę badania przeprowadzone w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach wykryły u łabędzia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5.
       Jak poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej wojewódzki lekarz weterynarii w Łodzi Jarosław Naze, cały teren, gdzie znaleziono ptaka, został odpowiednio zabezpieczony. Wyodrębniono dwie strefy. Pierwsza, tzw. zapowietrzenia, o promieniu 3 km, obejmuje pięć gmin z terenu powiatu sieradzkiego, w tym dużą część "Jeziorska". Druga, tzw. zagrożenia, o promieniu 10 km, obejmuje również gminę Pęczniew w pow. poddębickim.
       Na "Jeziorsku" wprowadzono zakaz przebywania nad wodą oraz połowu ryb. Na drogach zmieniono organizację ruchu, ograniczono prędkość pojazdów. Położono maty dezynfekcyjne. Cały teren, gdzie żyje mnóstwo ptaków, patrolowany jest ze śmigłowca. Do obserwacji wykorzystywany jest też poduszkowiec. W gospodarstwach trwa inwentaryzacja zwierząt hodowlanych, m.in. drobiu.
       Według Nazego, wszelkiego rodzaju zakazy i ograniczenia obowiązywać będą do 30 dni.
 
Dodano: 8 maja 2006 r.
Źródło: Onet
Komentarze >
 
       Regaty na Jeziorsku
 
       Od 19 do 21 maja na zbiorniku Jeziorsko odbędą się regaty Pucharu Polski w formule windsurfing. To już druga edycja tej imprezy.
Regaty organizowane są w miejscowości Kościanki w gminie Dobra. Kilkudziesięciu zawodników może przy odpowiedniej pogodzie, której w ubiegłym roku nieco zabrakło, rozegrać nawet do 11 punktowanych biegów, wyłaniając medalistów w kategorii juniorów, seniorów i mastersów. Ciekawostką jest fakt, że będą to pierwsze w tym roku zawody w najszybszej klasie windsurfingowej, jedyne w Polsce rozgrywane na akwenie śródlądowym.
Imprezę o Puchar Polski w formule windsurfing organizuje Akademicki Związek Sportowy w Łodzi oraz Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu. Natomiast współorganizatorzy zawodów to Starostwo Powiatowe w Turku, Urząd Miasta w Dobrej oraz sygnatariusze porozumienia w sprawie zagospodarowania Zbiornika Jeziorsko z terenu województwa.
 
Dodano: 8 maja 2006 r.
Źródło: Radio Flash
Komentarze >
 
       Obchody uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
 
       Wyjątkowo uroczysty charakter mają tegoroczne dobrskie obchody 215 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji ojczyzny, którą we wtorek 2 maja odprawił ks. dziekan Zygmunt Chromiński. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele straży pożarnej i policji, dyrektorzy lokalnych szkół i poczty sztandarowe, a także mieszkańcy Dobrej.
       Po mszy św. delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych w bitwie pod Dobrą konfederatów barskich.
       Następnie goście i mieszkańcy przemaszerowali z asystą orkiestry strażackiej do Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczysta sesja połączonych Rad: Powiatu Tureckiego oraz Miejskiej. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. senator Marek Waszkowiak (PiS), poseł Eugeniusz Grzeszczak (PSL), władze Dobrej i powiatu tureckiego, przewodniczący Rady Miasta Turek Jerzy Wesołowski, przedstawiciele samorządów m.in. z Koła i Brudzewa. Młodzież zaprezentowała przedstawienie historyczno-muzyczne o Konstytucji 3 maja, a następnie zaproszeni goście udali się na poczęstunek.
 
Dodano: 2 maja 2006 r.
Komentarze >
 
       Wielkanoc w Dobrej
 
       Jak co roku uroczystości wielkanocne w Dobrej mają niezwykle uroczysty i barwny charakter. Atrakcyjności uroczystym obchodom wspomnienia Zmartwychwstania Pańskiego dodają wyjątkowe na skalę kraju tradycja Straży Grobu Wielkanocnego, tzw. "Turki" i złożona z samych mężczyzn procesja Emaus, potocznie nazywana meusem. W procesji tej zwykle bierze udział kilkuset mężczyzn i chłopców, a jej uczestnicy przyjeżdżają specjalnie na tę procesję nawet z odległych krańców Polski. Tegoroczny "Emaus" wyruszy tradycyjnie w wielkanocny poniedziałek o godzinie 5:30 sprzed kościoła w Dobrej. W trakcie procesji zbierana będzie ofiara na fundowaną przez uczestników Emausu tablicę upamiętniającą papieża Jana Pawła II. W zamyśle tablica ku pamięci naszego Wielkiego Rodaka umieszczona miała być w dobrskim kościele, jednak ze względu na zastrzeżenia proboszcza parafii ostatecznie tablicę zamontowano i obejrzeć już ją można przy "grocie emausowej".
 
Dodano: 16 kwietnia 2006 r.
Komentarze >
 
       Runda wiosenna w toku
 
       Od dwóch zwycięstw i jednej porażki rozpoczęli piłkarze "Wichru" występy w rundzie wiosennej piłkarskiej okręgówki. Inauguracyjny mecz odbył się 2 kwietnia a rywalem dobrzan był zespół GKS Sompolno. Spotkanie to zakończyło się wynikiem 1 : 0 dla "Wichru". Trzy punkty zdobył "Wicher" na kolejnym, tym razem wyjazdowym spotkaniu w Kramsku, gdzie gospodarze ulegli "naszym" aż 4 : 0. Znacznie trudniejszym przeciwnikiem był wczorajszy rywal dobrzan - jak dotąd niepokonane w lidze "Aluminium" Konin. Mimo, iż goście nie zaprezentowali wysokiej formy wystarczyło to, aby pokonać gospodarzy 0 : 2. Z obawy o bezpieczeństwo na stadionie, porządku na tym meczu pilnowało około 70 policjantów.
 
Dodano: 16 kwietnia 2006 r.
Komentarze >
 
       Rozkopana Dobra
 
       Już od dłuższego czasu przejeżdżający przez Dobrę napotykają na utrudnienia w ruchu drogowym. Powodem są aż trzy prowadzone w mieście inwestycje. Generalna Dyrekcja Dróg modernizuje skrzyżowanie, ulice Kilińskiego i Narutowicza oraz część Długiej Wsi., którymi przebiega droga krajowa nr 83. Na Kilińskiego trwa również budowa kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej. Przez Zarząd Dróg powiatowych modernizowany jest rynek, czyli Plac Wojska Polskiego. Układane są nowe chodniki, wylana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni, a od strony południowej powstanie parking. Prace mogą potrwać nawet do końca tego roku, choć wszystko wskazuje na to, że zakończą się jeszcze w listopadzie.
 
Dodano: 30 października 2005 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Wicher coraz wyżej w tabeli
 
       Dobrą formę prezentują piłkarze Wichru Dobra, którzy dzięki dzisiejszemu zwycięstwu 3 : 0 nad zespołem ZKS Zagórów awansowali na czwarte miejsce tabeli klasy okręgowej. W tegorocznej rundzie jesiennej dobrski zespół odnotował siedem zwycięstw, dwa remisy i cztery porażki. Do końca rundy pozostały jeszcze 2 spotkania. Najbliższy mecz Wicher rozegra na wyjeździe 6 listopada, a przeciwnikiem będzie aktualnie piąty w tabeli zespół Tulisia Tuliszków.
 
Dodano: 30 października 2005 r.
Komentarze >
 
       Dzień Papieski w Dobrej
 
       Uroczystości Dnia Papieskiego w Dobrej miały się odbyć na placu przed tamtejszym kościołem parafialnym. Niestety z powodu deszczu msza i część artystyczna, poświęcone Janowi Pawłowi II zostały przeniesione do świątyni.
       Po powitaniu honorowych gości i przybyłych na uroczystość parafian przez księdza dziekana Zygmunta Chromińskiego, proboszcza dobrskiej parafii, burmistrz Dobrej Marianna Ochocka odczytała uchwałę Rady Miejskiej o nadaniu centralnej części placu Wojska Polskiego, imienia Jana Pawła II. Następnie odsłonięto dwie tabliczki z tą nazwą, ufundowane przez rodziców miejscowego wikariusza księdza Rafała Zielińskiego. Poświęcił je ks. kanonik Chromiński. Wiązanki kwiatów i znicze dla upamiętnienia papieża Polaka, złożyli przed kościołem przedstawiciele samorządów mieszkańców Dobrej, Potworowa - Marianowa, Szyman oraz księża, Rada Parafialna i Zespół Szkół.
       Z powodu deszczu ksiądz dziekan przeniósł dalszą część uroczystości do świątyni. Mszę świętą pod jego przewodnictwem koncelebrowało sześciu kapłanów. Kazanie wygłosił pochodzący z Dobrej, ks. kanonik Marian Jaros. Poświęcił je osobie Jana Pawła II i jego osobistym spotkaniom z tą Świętą Osobą. Po mszy odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Dobrej. Wszystkim chętnym serwowano przed kościołem grochówkę przygotowaną w kuchni polowej przez państwo Marię i Jana Bartosików.
       Dzień Papieski zakończyło modlitewne czuwanie od godziny 21:00 do 21:37 czyli godziny, w której zmarł Jan Paweł II. Wówczas rozbrzmiały nad miastem kościelne dzwony.
 
Dodano: 30 października 2005 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Dobra woli Kaczyńskiego
 
       Według oficjalnych wyników wybory prezydenta RP zdecydowanie wygrał w gminie Dobra Lech Kaczyński uzyskując poparcie 73,38%. Tusk zdobył 26,62% poparcia. Również w samej Dobrej, choć już w mniejszym stosunku, zwyciężył Lech Kaczyński zdobywając 59,80% głosów. Frekwencja w gminie wynisoła 45,27% (w Dobrej z Długą Wsią 49,55%).
 
Dodano: 24 października 2005 r.
Komentarze >
 
       Skwer na placu i przedwyborcza droga
 
       Rada Miejska w Dobrej zdecydowała o wyodrębnieniu środkowej części placu Wojska Polskiego i nadaniu imienia: Skwer Jana Pawła II. Przeciwny temu był jedynie radny Krzysztof Kucharski, uznający ten pomysł za nie do końca przemyślany. Mieszkańcy Dobrej mają nadzieję, że nie zatrzyma to robót drogowych prowadzonych tam przez powiat. Plany zakładały budowę parkingu oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i chodników na placu. Tymczasem jego wewnętrzna część, na której stoi kościół parafialny, od teraz jest skwerem. Obecnie trwają tam intensywne roboty, choćby wycinka drzew.
       Radni postanowili nie podwyższać w tym roku i tak już (zdaniem mieszkańców) wygórowanych cen za wodę i odprowadzanie ścieków. Zdecydowano też o zaciągnięciu dwóch kredytów i pożyczki na łączną sumę 830 tys. zł. Pokryte z nich zostaną koszty, aktualnie budowanego odcinka miejskiego kolektora sanitarnego. Wyrażono również zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych za 265 tys. zł, na spłatę pożyczki inwestycyjnej przeznaczonej na budowę zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów "Orli Staw" w Prażuchach Nowych. Zmieniono także górną granicę dochodów na jednego członka rodziny, ze 150 do 180 zł. Dzięki temu więcej niż dotąd dzieci objętych będzie stypendiami socjalnymi. W odpowiedzi na pismo nadesłane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, wydano pozytywną opinię, dotyczącą celowości budowy czterech dróg dojazdowych do gruntów rolnych Są to: Żeronice-Ugory - 680 m (asfaltowa), Miłkowice - 95 m (asfaltowa), Januszówka - 1,85 km (tłuczniowa), Strachocice Kolonia - 1 km (asfaltowa). Realizacja tych zadań finansowanych w 75 proc. przez Poznański Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, ma nastąpić w przyszłym roku. Pozwoli to pani burmistrz Mariannie Ochockiej, wywiązać się z przedwyborczego zobowiązania wobec mieszkańców swojej wsi. Czy wystarczy, żeby ja ponownie poparli?
       Radny Gręzicki, występujący w imieniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, wnioskował zakupienie samochodu gaśniczego dla OSP Piekary. Domagał się również, aby dotacje dla straży, wpływały na konto co kwartał, a nie jak dotychczas, co miesiąc.
 
Dodano: 12 października 2005 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Wyniki wyborów prezydenckich
 
Kandydat Dobra gmina
BOCHNIARZ Henryka 10 (1,39%) 20 (0,87%)
BOROWSKI Marek 86 (11,96%) 155 (6,72%)
BUBEL Leszek 1 (0,14%) 3 (0,13%)
ILASZ Liwiusz 2 (0,28%) 7 (0,30%)
KACZYŃSKI Lech 205 (28,51%) 528 (22,89%)
KALINOWSKI Jarosław 14 (1,95%) 88 (3,81%)
KORWIN-MIKKE Janusz 5 (0,69%) 13 (0,56%)
LEPPER Andrzej 200 (27,82%) 1092 (47,33%)
PYSZKO Jan 1 (0,14%) 2 (0,09%)
SŁOMKA Adam 0 (0%) 1 (0,04%)
TUSK Donald 195 (27,12%) 390 (16,91%)
TYMIŃSKI Stanisław 0 (0%) 8 (0,35%)

Frekwencja w Dobrej wyniosła 49,65%. W całej gminie 46,29%.
 
Dodano: 10 października 2005 r.
Komentarze >
 
       Wyniki wyborów parlamentarnych w Dobrej
 
Wybory do Sejmu

Ugrupowanie Poparcie
Ruch Patriotyczny 6 (1%)
Polska Partia Pracy 6 (1%)
Liga Polskich Rodzin 53 (9,7%)
Partia Demokratyczna 3 (0,5%)
Socjaldemokracja Polska 61 (10,9%)
Prawo i Sprawiedliwość 93 (17%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej 46 (8,4%)
Platforma Obywatelska 97 (17,8%)
Polska Partia Narodowa 1 (0,2%)
Polskie Stronnictwo Ludowe 55 (10%)
Platforma Janusza Korwin-Mikke 11 (1,9%)
Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 2 (0,4%)
Polska Konfederacja - Godność i Praca 0 (0%)
Samoobrona 112 (20,5%)
Dom Ojczysty 3 (0,5%)
Narodowe Odrodzenie Polski 1 (0,2%)

Wybory do Senatu

Kandydat KW Głosów
Antoszewski Jerzy PPN 7
Bartkowiak Hieronim - 5
Bobrowski Franciszek SLD 55
Budner Margareta Samoobrona 89
Czerniejewski Stefan SdPl 29
Drewniak Andrzej RP 15
Florek Piotr PO 102
Gruszczyński Piotr PO 66
Karaszewska Bogusława DO 26
Niewiarowski Ireneusz - 89
Orczyk Józef PD 24
Sobczak Beata Samoobrona 93
Streker-Dembińska Elżbieta SLD 54
Tomicki Marek PSL 58
Waszkowiak Marek PiS 103
Witkowski Józef zgoda.pl 4
Wojtaszek Jerzy LPR 116

Frekwencja wyniosła 39,7%.
 
Dodano: 28 września 2005 r.
Komentarze >
 
       Drogowy bubel
 
       Przebudowa głównego skrzyżowania w Dobrej miała poprawić stan bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku drogi krajowej 83 oraz ułatwić przejazd, szczególnie dużym samochodom ciężarowym. Inwestycja się kończy, a sytuacja nie uległa zmianie. Zdaniem mieszkańców sąsiadujących ze skrzyżowaniem, wręcz się pogorszyła.
       Zabiegi władz gminy o przebudowę skrzyżowania trwały nieomal od początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. Powodem były samochody z węglem ciągnące ze Śląska i TIR-y, które skręcając od strony Sieradza w kierunku Konina nie mieściły się na skrzyżowaniu. Ówczesna Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych rozważała nawet możliwość wybudowania obwodnicy omijającej centrum miasteczka. Niestety z braku środków pomysł ten upadł. Jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy burmistrzem Dobrej był obecny starosta Piotr Schulz, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykupiła dwie posesje, by poszerzyć to nieprzystające do obecnych warunków skrzyżowanie. Musiało minąć kolejnych kilka lat, by rozpoczęto jego realizację.
       Teraz kiedy inwestycja jest kończona, okazuje się, że jest jeszcze gorzej niż przedtem. Powodem są wysepki, które projektant umieścił przy wjeździe na skrzyżowanie. O ile samochody jadące od strony Sieradza nie mają już większych problemów, to te zmierzające zod strony Konina, w tym nawet autobusy nie mieszczą się. Rozjechano już krawężniki i połamano słupki odgradzające chodnik od jezdni. Istnieje obawa, że może dojść do przewrócenia słupa energetycznego. Jedna z wysepek znacznie utrudnia wjazd na teren posesji położonej na jej wysokości przy ulicy Narutowicza. Bardzo ciekawie ustawiono znaki drogowe przy wjeździe od strony Przykony. „STOP” zasłania korona rosnącego tam drzewa, a znak informujący o przejściu dla pieszych ustawiono na środku chodnika. Niewątpliwie każdy przechodzący tamtędy pieszy go zauważy. A jeżeli nie, to poczuje.
 
Dodano: 21 września 2005 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Turniej plażowej piłki nożnej
 
       W dniach 12-13 sierpnia na nowo wybudowanym, pełnowymiarowym boisku do beach soccera w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Van-Pur w Księżych Młynach, odbywać się będzie I otwarty turniej plażowej piłki nożnej Vigo-Cup. Jego głównym sponsorem jest firma Vigo z Dobrej - producent profesjonalnej odzieży sportowej. Ciężar organizacji wziął na siebie Karol Wutka wraz z innymi sportowcami klubu "Wicher Vigo" Dobra. W turnieju, poza gospodarzem, weźmie udział jeszcze siedem innych teamów, w tym zespoły mające na swoich kontach udział w Mistrzostwach oraz Pucharach Polski. Zapowiada się więc ciekawe widowisko, na które sponsorzy i organizatorzy serdecznie zapraszają. Szczegóły dotyczące beach soccera jak i samego turnieju odnaleźć można na stronie poświęconej turniejowi - www.vigocup.cba.pl.
 
Dodano: 11 sierpnia 2005 r.
Komentarze >
 
       Rzeź kormoranów na Jeziorsku
 
       Do tragedii doszło kilka dni temu na terenie rezerwatu ścisłego "Jeziorsko". Doszło tam do wymordowania dużej części znajdującej się na tym obszarze kolonii kormorana czarnego - ptaka będącego pod ścisłą ochroną.
       Zabito setki piskląt obcinając im głowy, część miała połamane nogi i skrzydła, złamane kręgosłupy. U części odcięto nogi. Niektóre z młodych były uszkodzone i pozostawione, by konały z głodu. Jak twierdzi członek Towarzystwa Przyrodników Ziemi Łódzkiej Piotr Minias, który odkrył masakrę, te ptaki, które nie zostały okaleczone, lecz tylko wyrzucone z gniazd, także nie przeżyją, ponieważ dorosłe ptaki przestały się nimi interesować i uciekły z kolonii.
       Część drzew, na których były gniazda, ścięto lub połamano. Niektóre gniazda zrzucono na ziemię. Szacuje się, że w ten sposób zniszczono około 200 gniazd.
       Zarówno policja, jak i członkowie towarzystwa zaskoczeni są dokładnym przygotowaniem i przeprowadzeniem tego mordu. Do kolonii można się dostać jedynie drogą wodną, a panujące w niej warunki są ciężkie. Część z gniazd była umieszczona wysoko, a dostęp do nich był możliwy jedynie za pomocą drabiny.
       Obecna na konferencji Mirosława Kraszewska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w łodzi powiedziała, że w tej sprawie trwają odpowiednie czynności, do tej pory nie przedstawiono nikomu zarzutów.
       "Zdajemy sobie sprawę, że środowisko społeczne, z którego prawdopodobnie wywodzą się sprawcy bądź sprawca jest trudne. Mieszkający na zbiornikiem ludzie nie chcą na ten temat rozmawiać. Dlatego postanowiliśmy ufundować nagrodę (zestaw kona domowego), która być może zachęci kogoś do wskazania jakiegoś śladu" - tłumaczył Berger. Zaznaczył, że jeśli taka osoba obawiać się będzie odebrania kina domowego, aby nie być w środowisku rozpoznana, to istnieje możliwość znalezienia jakiegoś innego rozwiązania.
       Kolonia kormorana czarnego w rezerwacie "Jeziorsko" jest drugą pod względem wielkości w środkowej części Polski. Jej monitoring prowadzony jest od wiosny 2004 roku.
       Policja podaje numery telefonów, pod którymi można informować o tragedii. Komisariat w Warcie: 0-43 821-31-77; Komenda Powiatowa w Sieradzu: 0-43 827-71-49 oraz telefon zaufania policji w Sieradzu: 0-43 822-48-00.
 
Dodano: 6 czerwca 2005 r.
Źródło: www.onet.pl
Komentarze >
 
       Regaty na Jeziorsku
 
       W dniach 13-15 maja na zbiorniku Jeziorsko odbyły się regaty Pucharu Polski w formule windsurfing. Kilkudziesięciu zawodników z Polski i Rosji rozegrało pięć punktowanych biegów wyłaniając medalistów.
       Zorganizowane przez Akademicki Związek Sportowy w Łodzi zawody były pierwszą imprezą windsurfingową w 20-letniej historii zbiornika Jeziorsko. Wśród mężczyzn zwyciężył Leszek Rutkowski (QLUB Warszawa) przed Filipem Korczyckim (AZS Uniwersytet Warszawski) i Michałem Pietrasikiem (AZS Łódź). Wśród kobiet bezkonkurencyjna była Agnieszka Pietrasik (AZS Łódź). W kategorii juniorów młodszych (zwyciężył Maciej Rutkowski QLUB Warszawa), mastersów (Ryszard Pikul - WTS Deski Warszawa) oraz w klasyfikacji generalnej open (Leszek Rutkowski, Agnieszka Pietrasik).
       Były to pierwsze w tym roku zawody w najszybszej klasie windsurfingowej, jedyne rozgrywane na akwenie śródlądowym. Zawody otwarcia sezonu zostały wpisane w program działań promujących zbiornik Jeziorsko w ramach porozumienia podpisanego przez Marszałków województwa łódzkiego i wielkopolskiego, starostów i burmistrzów nadwarciańskich gmin i powiatów, którzy ufundowali puchary i nagrody rzeczowe.
       Pozytywne opinie uczestników regat, w tym pływającego w klasie masters prezesa Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu Piotra Jankowiaka, pozwalają już dzisiaj wpisać regaty otwarcia sezonu na Jeziorsku do przyszłorocznego kalendarza.
 
Dodano: 16 maja 2005 r.
Źródło: www.azs.pl
Komentarze >
 
       100-lecie OSP Dobra
 
       Stulecie istnienia obchodzi w tym roku dobrska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Główne uroczystości z okazji jubileuszu odbyły się w minioną niedzielę. Podczas obchodów m.in. odsłonięto pamiątkową tablicę przed budynkiem Straży, a w czasie Mszy Świętej odprawionej w intecji strażaków poświęcono nowy sztandar jednostki.
 
Dodano: 12 maja 2005 r.
Komentarze >
 
       Rozbudowa stadionu
 
       Łagodna zima sprawiła, że na dobrskim stadionie nie ustają prace przy jego rozbudowie i unowocześnianiu. Powiększany jest parking od strony miasta i poprawiana jest jego nawierzchnia. Dzięki powstającemu boisku treningowemu, obiekt powiększy sie o ponad 60% i zajmować będzie powierzchnię około 1,5 ha. Nowe boisko zostało wyrównane. Wykonano nowe bramki, które czekają na zamontowanie. Klub przygotowywuje się także do modernizacji płyty głównej. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży części okalających stadion topoli, które należy wyciąć ze względu na wiek, zakupiony zostanie sprzęt do jej nawadniania. Wraz z wodociągiem, prezes Stasiak zamierza ułożyć kable pod planowane nagłośnienie. Kontynuowana będzie również wymiana zniszczonego ogrodzenia i w miarę możliwości finansowych okalanie nim nowego terenu.
 
Dodano: 25 stycznia 2005 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Wola jest, funduszy brak
 
       Gmina Dobra podobnie jak w poprzednich latach borykać się będzie w 2005 roku z problemami finansowymi. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 700 tys. zł. Mimo to władze gminy mają ambitne plany. Niestety to tylko plany.
       Planowane dochody budżetowe w 2005 roku mają wynieść niewiele ponad 9 mln zł. Wydatki będą większe o 720 tys.zł. W nowy rok gmina Dobra weszła z zadłużeniem wynoszącym 1,287 mln zł. Jego spłata dla sąsiedniej Przykony byłaby niewielkim obciążeniem, ale dla Dobrej to poważny problem, zwłaszcza, że posiada kosztowny zakład komunalny. Na dodatek na oświatę wyda sporo więcej niż Kawęczyn, choć tam i budżet znacznie mniejszy i buduje się nową szkołę w Tokarach.
       Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono 1,15 mln zł. Miejsko Gminny ośrodek Pomocy Społecznej 294 tys. zł, a biblioteka 64 tys. Klub Sportowy "Wicher" Dobra może liczyć na 56 tys. zł, a Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponować będzie kwotą 23,5 tys. zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na budowę kolektora sanitarnego i czyszczenie rowów.
       Rada Gminy wyraziła wolę budowy hali spotowej. Nie poszły za tym jednak żadne pieniądze. Tym samym nie można nawet ubiegać się o dofinansowanie, o którym z takim przekonaniem mówił w ubiegłym roku Andrzej Piątkowski, dyrektor Zespołu Szkół. Radny Stencel zproponował, aby przeznaczyć na ten cel pieniądze z ewentualnej nadwyżki budżetowej. Jednak perspektyw na takową jak na razie nie widać.
       Jan Nowak, przewodniczący rady Samorządu Mieszkańców Miasta Dobrej, próbował dociec, skąd w ostatnim czasie pojawiła się na wysypisku śmieci tak znacząca ilość odpadów. Z informacji przez niego pozyskanych wynika, że trafiają tam z sąsiednich gmin. Jest to tym bardziej dziwne, że składowanie na dobrskim wysypisku jest droższe niż w innych gminach. Małgorzata Osiwała, kierownik zakładu komunalnego wyjaśniła, że zwiększenie się ilości śmieci jest pozorne, a związane z : "pracami mającymi na celu ukształtowanie i poszerzenie placu".
       Tymczasem proszący o zachowanie anonimowości informator posiada dowody, że jedna z firm przywozi do Dobrej odpady z Turku. Na przełomie listopada i grudnia była to spora ilość opakowań po mleku z turkowskiej mleczarni. Zastanawiające jest w jaki sposób i z kim się z tego rozlicza, kiedy ma tuż pod nosem tańsze wysypisko, a wybiera Dobrę.
 
Dodano: 17 stycznia 2005 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Wniosek o zmianę nazw ulic
 
       Wniosek o zmianę nazw ulic 1-go Maja i Marcelego Nowotki oraz Placu gen. Karola Świerczewskiego złożyli do Rady Miejskiej w Dobrej przedstawiciele Ligi Polskich Rodzin.
       Jak czytamy we wniosku "Nazwy ulic 1 Maja, Marcelego Nowotki oraz placu gen. Karola Świerczewskiego zostały narzucone mieszkańcom Dobrej przez władze komunistyczne. Pomimo upływu 15 lat od czasu upadku systemu komunistycznego, wspomniane ulice Dobrej nadal zachowały imiona dygnitarzy, którzy zapisali się na czarnych kartach historii Polski. Na tle okolicznych miejscowości nazwy te czynią z Dobrej swoisty skansen minionej epoki oraz zapisują się niebezpiecznie w świadomości młodych ludzi."
       Jednocześnie wnioskodawcy zaproponowali zmianę nazwy ulicy 1 Maja na ulicę 3 Maja, zaś obecną nazwę Placu gen. Karola Świerczewskiego zmienić na Plac im. Romana Dmowskiego, męża stanu i przedwojennego przywódcy Stronnictwa Narodowego, którego to ruch niepodległościowy w samej Dobrej skupiał kilkuset członków.
 
Dodano: 17 stycznia 2005 r.
Komentarze >
 
       Zatrzymany za narkotyki
 
       17-letni mieszkaniec gminy Dobra, uczeń Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, zatrzymany został przez policję za rozprowadzanie i handel narkotykami. Policjanci ustalili, że w marihuanę zaopatrywali się u niego conajmniej trzej inni, młodsi uczniowie szkoły rolniczej w Kaczkach Średnich. Postępowania w ich sprawie będą rozpatrywane przez sąd rodzinny i nieletnich. Siedemnastolatek natomiast odpowie przed sądem dla dorosłych.
 
Dodano: 19 października 2004 r.
Komentarze >
 
       Skradzione bydło
 
       Cztery sztuki bydła padły łupem złodziei, którzy w minionym tygodniu dokonali dwóch kradzieży. Do pierwszego zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 października w Dąbrowie, kiedy to z niezamkniętej obory nieznani sprawcy wyprowadzili i ukradli dwa byki o wadze 300 i 350 kg i wartości około 3000 zł. Dwa dni później, w nocy z 11 na 12 października, prawdopodobnie Ci sami sprawcy dokonali kolejnej kradzieży. Tym razem ich łupem padły dwie krowy ważące po 450 i 600 kg., które właściciele pozostawili na noc na łące. Ponieśli oni stratę w wysokości około 3500 zł.
 
Dodano: 19 października 2004 r.
Komentarze >
 
       Gmina nie chce pieniędzy
 
       Gmina Dobra pomimo problemów finansowych i dużych potrzeb w zakresie ekologii, nie złożyła wniosku o dofinansowanie przyszłorocznych inwestycji ekologicznych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zaskoczeni tym faktem są nawet pracownicy Funduszu, którzy znając ogromne potrzeby Dobrej i jej problemy finansowe, z pewnością przyznaliby gminie środki pieniężne. W poprzednich latach pieniądze z Funduszu wspomagały gminny budżet m.in. w opłacaniu składek na realizowany w ramach międzygminnego związku, zakład utylizacji odpadów w Prażuchach, w zakupie pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, czy usuwaniu dzikich wysypisk śmieci, których z każdym miesiącem przybywa.
 
Dodano: 15 października 2004 r.
Komentarze >
 
       O krok od zwycięstwa
 
       O krok od zwycięstwa była drużyna "Wichru" Dobra w meczu III rundy Pucharu Polski, który rozegrany został w minioną środę na stadionie w Dobrej. Przeciwnikiem dobrskiego zespołu był trzecioligowy "Tur" Turek. Pomimo różnicy dwóch klas "Wicher" nie uległ przeciwnikowi i po 90 minutach meczu, po golach Maciejewskiego (gol samobójczy) i Śmieji, był remis 1:1. Niestety w rzutach karnych lepsi okazali się turkowianie pokonując dobrzan 4:5 i tym samym eliminując ich z dalszych rozgrywek Pucharu Polski.
 
Dodano: 30 września 2004 r.
Komentarze >
 
       Ubywa mieszkańców
 
       Z roku na rok liczba mieszkańców miasta i gminy systematycznie spada. Teren gminy Dobra zamieszkuje obecnie 6.541 mieszkańców (dane z połowy sierpnia b.r.), czyli blisko 30 osób mniej niż przed rokiem i około 100 mniej niż w roku 1997. Miasto zamieszkuje obecnie zaledwie 1.561 osób (10 osób mniej niż w zeszłym roku). Uwyraźnia się też zjawisko wyludniających się wsi. Obecnie najmniejszymi miejscowościami gminy są: Kaczka - 10 mieszkańców, Czyste - 28, Zborów - 34, Młyny Piekarskie - 41, Stawki - 42. Głównymi powodami spadku liczby mieszkańców są malejący przyrost naturalny oraz migracja ludności do większych miast.
 
Dodano: 22 września 2004 r.
Komentarze >
 
       Darmowe badania mammograficzne
 
       Duże zainteresowanie badaniami mammograficznymi w naszej gminie spowodowało, że Dobrej przyznano dodatkową pulę bezpłatnych badań. Po raz pierwszy mammobus ze specjalistami z Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu przyjechał do Dobrej 28 sierpnia. Badaniu poddało się wówczas 90 mieszkanek gminy powyżej 40 roku życia. Kolejnych 90 pań będzie miało okazję poddać się badaniu w najbliższą niedzielę (26 września). Zapisy na nie przyjmowane są w Urzędzie Miejskim (pokój nr 10) lub telefonicznie pod numerem 279-90-11 wew. 39.
 
Dodano: 22 września 2004 r.
Komentarze >
 
       W poszukiwaniu chorych
 
       Dobra przystąpiła do "Polskiego Projektu 400 Miast", będącego integralnym elementem Narodowego Programu Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2004. W ramach projektu, mieszkańcy gminy Dobra będą mogli nieodpłatnie poddać się badaniu ciśnienia tętniczego oraz poziomu lipidów i glukozy w surowicy krwi. Celem projektu jest poprawa wykrywalności nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, zaburzeń lipidowych i zespołu metabolicznego. Ważnym jego elementem będzie edukacja nowo wykrytych chorych. Osoby te zostaną zaproszone do wzięcia udziału w nowoczesnych programach edukacyjnych. Projekt przewiduje także szeroko zakrojoną walkę z uzależnieniem tytoniowym.
 
Dodano: 21 września 2004 r.
Żródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Udany start Wichru
 
       Po średnio udanym poprzednim sezonie Wicher bardzo dobrze rozpoczął obecny sezon. Po trzech kolejkach nasi piłkarze nie ponieśli jeszcze żadnej porażki i zajmują drugie miejsce w tabeli konińskiej "okręgówki".
       W minioną niedzielę zawodnicy Wichru gościli w Brudzewie, gdzie rozgrywali mecz z tamtejszą Kasztelanią.
       Już od pierwszych minut widoczna była przewaga dobrskiego zespołu. Potwierdził to Marcin Śmieja, który zainaugurował festiwal strzelecki Wichru. Kolejną bramkę dla naszego klubu zdobył znany z ciekawego stylu gry Arkadiusz Gołdyka. Brudzewianie próbowali odrobić dwubramkową stratę, ale obrona Wichru była dla brudzewian nie do pokonania. Trzecia bramka naszego zespołu to już popis indywidualnych umiejętności Janusza Modrzejewskiego. Po przepięknym strzale z rzutu wolnego bramkarz z Brudzewa po raz kolejny musiał wyjmować piłkę z siatki. Drugą połowę zawodnicy z Dobrej rozpoczęli wyraźnie rozluźnieni, jeden z nich pomylił nawet strony boiska i ... zdobył bramkę dla Kasztelanii. Po tym błędzie brudzewianie rzucili się do ataku. Ich zapał ostudził jednak Arek Gołdyka, który po wspaniałym "rajdzie" dosłownie wszedł z piłką do bramki. Wynik 1:4 zamienił się w końcowej części spotkania na 2:4, ale nie miało to większego znaczenia dla kibiców z Dobrej, którzy już od pierwszych minut świętowali sukces swojej drużyny.
 
Dodano: 1 września 2004 r.
Żródło: tekst nadesłany
Komentarze >
 
       Nowy sztandar dla straży
 
       W przyszłym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej obchodzić będzie jubileusz 100-lecia istnienia. By godnie uczcić to wyjątkowe święto, prezydium zarządu wystąpiło z inicjatywą ufundowania nowego sztandaru. Koszt jego wykonania wyceniany jest na około 6 tys. złotych.
       Pierwszy sztandar jednostka otrzymała w 1922 roku. Na wieść o wybuchu II wojny światowej ukryty został wraz z dokumentami przez Wawrzyńca Gryczyńskiego, ówczesnego gospodarza strażnicy. Jak wielu innych mieszkańców miasta, druh Gryczyński opuścił je uciekając przed wojenną pożogą. Zginął w czasie bombardowania przez lotnictwo niemieckie. Informację o miejscu ukrycia sztandaru zabrał ze sobą do grobu.
       Drugi sztandar jednostka dostała 20 stycznia 1952 roku. Najwyraźniej widniejący na nim napis "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek" nie podobał się ówczesnym władzom, bo postanowiono go zmienić. Dokonano tego trzydzieści siedem lat temu. Uroczystość przekazania nowego, pasującego do ustroju PRL, odbyła się 28 maja 1967 na terenie parku miejskiego. Komunistyczne dzieło nie przystające do obecnych czasów zdecydowano zastąpić nowym.
       Sztandar wraz z nowym drzewcem został już zamówiony w firmie hafciarskiej spod Poznania. Podobnie jak na tym przedwojennym i z 1952 roku widniał będzie na nim napis "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek". Jubileuszową uroczystość zaplanowano na 4 maja 2005 roku. Będzie ona połączona z powiatowym Dniem Strażaka.
 
Dodano: 12 sierpnia 2004 r.
Żródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Mecz kontrolny "Wichra"
 
       Kolejny sparingowy mecz stoczyli piłarze "Wichra". Tym razem przeciwnikiem dobrskiego zespołu był a B-klasowa "Teleszyna" Przykona. Po niedawnym zwycięstwie przykonian 4:2 nad A-klasowym "Zniczem" Władysławów, goście i w Dobrej chcieli sprawić niespodziankę tym bardziej, że "Wicher" nie wystawił optymalnego składu. Potwierdziła to pierwsza połowa meczu, gdyż pomimo, że to "Wicher" wyszedł z niej zwycięsko po golu strzelonym przez Marcina Śmieję, to częściej przy piłce byli goście stwarzając pod bramką dobrzan szereg niebezpiecznych sytuacji.
       Obraz gry uległ diametralnej zmianie w drugiej połowie, gdy w bramce zastąpiony został Kamil Urbańczyk, który z pozycji bramkarza ruszył do ataku jako napastnik zdobywając dwa gole. Do 90-tej minuty piłkę w bramce przykonian umieścili również Pawlak i Bartosik. Ostatecznie więc spotkanie zakończyło się wynikiem 5:0 dla "Wichra".
 
Dodano: 12 sierpnia 2004 r.
Komentarze >
 
       Na jedną zmianę
 
       Po wymianie przed dwoma laty ogrzewania węglowego na olejowe w dobrskim Zespole Szkół, znaczna część pomieszczenia kotłowni okazała się zbędna. W tym roku postanowiono zagospodarować ją na dwie izby lekcyjne. Zmniejszono jedną z klas i dobudowano ścianę, tworząc w ten sposób dodatkowy korytarzyk. Klasy co prawda nie mają osobnych wejść, ale zdaniem dyrektora Andrzeja Piątkowskiego , nie będzie to przeszkodą w prowadzeniu tam zajęć zwłaszcza, że naukę pobierać tam będą gimnazjaliści z pierwszych klas.
       Dzięki tej inwestycji w nowym roku szkolnym zajęcia lekcyjne prowadzone będą na jedną zmianę. Dyrektor Piątkowski twierdzi, że niż demograficzny sprawi, iż w najbliższych latach do budynku szkolnego przeniesione zostaną również klasy z sąsiadującego z nim dworu. W przyszłości powróci tutaj również biblioteka z czytelnią, która zajmie wygospodarowane w tym roku pomieszczenia.
 
Dodano: 12 sierpnia 2004 r.
Żródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Gwałciciel w areszcie
 
       Paweł C. z Linnego podejrzany o gwałt i usiłowanie zabójstwa 17-letniej dziewczyny, został schwytany i osadzony w areszcie.
       Do napadu na wracającą nocą z praktyk zawodowych dziewczynę doszło 27 czerwca w Olszówce (gm. Przykona). Dziewczyna cudem uszła z życiem. Intensywne śledztwo prowadzone przez policję doprowadziło do ustalenia personaliów kilku mężczyzn, którzy przypuszczalnie mogli być sprawcami tego bestalskiego czynu. Jednym z nich był Paweł C. - 33-letni mieszkaniec gminy Dobra. Kiedy 13 lipca podróżującego samochodem Pawła C. próbowała zatrzymać policja, ten podjął desperacką próbę ucieczki, podczas której uszkodzeniu uległy trzy radiowozy i o mało nie przejechany został policjant. Po sześciogodzinnym pościgu w okolicach wsi Zakrzew (gm. Warta) Paweł C. został schwytany i osadzony w izbie zatrzymań, skąd decyzją konińskiego sądu został jednak zwolniony.
       Otrzymane w minionym tygodniu wyniki badań kryminalistycznych jednoznacznie wskazały na 33-latka, który w tym czasie ukrywał się w Będzinie (koło Katowic) u swojego brata. W sobotę, 31 lipca Paweł C. stanął przed Sądem Rejonowym w Koninie. Postawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i gwałtu ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany nie przyznał się do tych czynów. Ostatecznie Paweł C. na trzy miesiące trafił do aresztu. Grozi mu kara od 12 lat więzienia do dożywocia.
 
Dodano: 3 sierpnia 2004 r.
Komentarze >
 
       Nie dojechał sparingpartner i sędzia
 
       Planowany sparing pomiędzy "Wichrem" Dobra a LZS Świnice Warckie nie doszedł do skutku. Świniczanie bez podania przyczyn nie pojawili się w Dobrej. Nie zjawił się również sędzia Kowalski z Turku.
       Dobrzanie przygotowujący się do kolejnego sezonu w lidze okręgowej potrzebują przed rozpoczęciem rozgrywek kilku sprawdzianów, by wejść w nie w pełni dysponowani. Jest to niezwykle istotny sezon, ponieważ chcąc się utrzymać na tym szczeblu, muszą zająć co najmniej ósme miejsce, a nie będzie to łatwe. Tymczasem świniczanie, nie informując o tym żadnego z działaczy dobrskiego klubu, nie przyjechali. Do poziomu świniczan dostosował się również sędzia z Turku. Żałowano, że zamiast organizować niepewny sparing ze Świnicami, nie pojechano na rewanż do Warty. Po półgodzinnym oczekiwaniu dobrzanie wybiegli na boisko by rozegrać mecz we własnym gronie. Domagali się z resztą tego ich najwierniejsi kibice.
 
Dodano: 3 sierpnia 2004 r.
Żródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Dobra bez praw miejskich?
 
       Wsród rolników posiadających na terenie miasta ziemie uprawne, pojawiły się głosy, aby samorząd zwrócił się z wnioskiem o pozbawienie Dobrej praw miejskich. Obecne przepisy uniemożliwiają rolnikom gospodarującym na terenie miast otrzymywanie pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Z tego też powodu prawie nierealne wydają się szanse na przywrócenie Dobrej dawnych granic. Zważywszy na fakt, że większość w Radzie Miasta i Gminy stanowią mieszkańcy wsi, realnym wydaje się natomiast scenariusz, w którym Dobra stanie się wsią.
 
Dodano: 29 lipca 2004 r.
Komentarze >
 
       Celem piąta liga
 
       Po wakacyjnej przerwie, seniorzy "Wichru" Dobra wznowili treningi. Rozegrali już też pierwszy sparing z "Jutrzenką" Warta. W zespole jak na razie nie zaszły żadne zmiany. Podobnie jak w zeszłym roku do rozgrywek OZPN klub zgłosi trzy drużyny, w tym juniorów i trampkarzy.
       Przygotowania do nowego sezonu prowadzi dotychczasowy trener Janusz Modrzejewski. Nic nie wskazuje, aby miał go ktoś zastąpić na tym stanowisku. Również w podstawowym składzie drużyny nie zaszły żadne zmiany, choć prezes Stanisław Stasiak nie wyklucza wzmocnienia drużyny, jeżeli nadarzy się taka okazja. Pierwszy sparing z "Jutrzenką" Warta grającą w łódzkiej okręgówce wypadł obiecująco choć zakończył się tylko remisem 1:1. Kolejne mecze kontrolne "Wicher" rozegra z LZS Świnice Warckie, "Teleszyną" Przykona i "Wartą" Dobrów.
       W związku z zapowiadaną reorganizacją rozgrywek, która zakłada utworzenie piątej ligi złożonej z najlepszych drużyn kaliskiej i konińskiej klasy okręgowej, działącze klubu stawiają sobie za cel wejście do niej.
       W nowym sezonie oprócz seniorów do rozgrywek zgłoszone także zostaną drużyny juniorów starszych i trampkarzy starszych. W sierpniu planowane jest przeprowadzenie kolejnego turnieju im. Leszka Freta dla chłopców z roczników 1989 i młodszych. Obecnie władze klubu skupiły się na przygotowaniu dokumentów potrzebnych do otrzymania licencji na sezon 2004/2005.
 
Dodano: 29 lipca 2004 r.
Żródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Wichrowe wakacje
 
       Za sprawą Powiatowego Urzędu Pracy, Klubu Sportowego "Wicher" oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kilkadziesiąt dzieci z Dobrej i najbliższej okolicy, uczestniczy w bezpłatnych półkoloniach zorganizowanych w ramach programu "Zielone wakacje".
       Półkolonie prowadzone są na stadionie "Wichru", który udostępnił dzieciom wszystkie swoje obiekty, łącznie z budynkiem klubowym. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiła sporą ilość sprzętu sportowo-rekreacyjnego w tym stół do ping-ponga, piłki i gry planszowe. Wszystko to po zakończeniu wakacji pozostanie w dyspozycji klubu. Opiekę nad dziećmi sprawują studenci, przeszkoleni i zatrudnieni przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach stażu.
       W prowadzonych przez nich zajęciach bierze udział do czterdzieściorga dzieci dziennie. Są to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Grają w siatkówkę, koszykówkę, badmintona, ringo i piłkę nożną. W czasie niepogody uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Organizowane są również wycieczki po okolicy.
       "Zielone wakacje" w Dobrej potrwają do 15 września. Wszyscy chętni do udziału w nich są mile widziani, także spoza gminy Dobra.
 
Dodano: 29 lipca 2004 r.
Żródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Cracovia w strojach Vigo
 
       Firma "Vigo" z Dobrej wygrała przetarg na wyposażenie w odzież sportową pierwszoligową "Cracovię" Kraków. Vigo ubierało "Pasy" również w II lidze. Teraz w jej strojach będą występować piłkarze pierwszej i drugiej drużyny oraz hokeiści. Firma "Vigo" w walce o stroje dla piłkarzy beniaminka ekstraklasy, zostawiła w pokonanym polu takie międzynarodowe koncerny jak "Lotto", "Jako", "Umbro" i inne. W przeszłości firma ubierała Stal Stalową Wolę, Stal Rzeszów, Resovię i reprezentację polskich koszykarzy.
 
Dodano: 8 lipca 2004 r.
Komentarze >
 
       Wicher jedzie na mistrzostwa
 
       24 czerwca w Ustce rozpoczną się II Mistrzostwa Polski w Beach Soccer. Zawody potrwają 4 dni i wezmą w nich udział 32 drużyny z całej Polski. Przez pierwsze dwa dni, rozgrywki będą się toczyć w 8 grupach. Dwie pierwsze drużyny z każdej z grup awansują do 1/8 finału. Następnie mecze będą rozgrywane systemem pucharowym i w ten sposób zostanie wyłoniony II Mistrz Polski w Beach Soccer.
Barwy naszego powiatu reprezentuje drużyna z Dobrej, która dzięki wsparciu firmy VIGO już po raz drugi wystartuje w Mistrzostwach.

Skład drużyny Wicher VIGO Dobra:

1.Kamil Urbańczyk (bramkarz)
2.Tadeusz Szczepaniak (kapitan)
3.Marcin Janiak
4.Jarosław Śmieja
5.Kamil Kujawiński
6.Tomasz Urban
7.Łukasz Czupryński
8.Karol Wutka
9.Sebastian Urbańczyk
10.Łukasz Bartosik
 
Dodano: 23 czerwca 2004 r.
Komentarze >
 
       Wyniki wyborów do PE w Dobrej
 
       Znane są już wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Dobrej. Poszczególne komitety otrzymały następujący procent głosów:

Lp. Nazwa ugrupowania: Procent poparcia:
1. LPR 26,9 %
2. Samoobrona 15,5 %
3. PSL 11 %
4. PO 10,6 %
5. SLD-UP 10,2 %
6. UW 9,5 %
7. IdP 6 %
8. PiS 4,2 %
9. ROB 2,3 %
  SDPL 2,3 %
  UPR 2,3 %
12. KPEiR 1,9 %
  PPP 1,9 %
14. NKWW 1,5 %
15. OKO 0,8 %

Pozostałe komitety wyborcze nie otrzymały głosów. Frekwencja w mieście wyniosła 19,8 %.
 
Dodano: 14 czerwca 2004 r.
Komentarze >
 
       Spotkanie z Przemysławem Piastą
 
       W poniedziałek 7 czerwca z mieszkańcami Dobrej spotkał się kandydat do Parlamentu Europejskiego - Przemysław Piasta. Na spotkanie przyszli zarówno dorośli jak i młodzież. Przemysław Piasta na codzień jest radnym Sejmiku Wielkopolskiego, wiceprzewodniczącym wielkopolskiej Ligi Polskich Rodzin oraz działaczem Młodzieży Wszechpolskiej. Jak dotąd jest to jedyny kandydat do PE, który odwiedził Dobrę.
 
Dodano: 11 czerwca 2004 r.
Komentarze >
 
       Wysypisko dla bogatych
 
       Po zeszłorocznej, blisko 300% podwyżce opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci, ilość odpadów na nie dowożonych znacznie spadła. Za to lasy, a nawet boczne, mniej uczęszczane zaułki Dobrej przemieniły się w śmietniska. Znaczące zmniejszenie się dowożonych na wysypisko śmieci, potwierdza obsługujący je Krzysztof Piąstka. Zdarza się, że przywożący odpady dowiedziawszy się jakie będą musieli ponieść koszty, zawracają. Gdzie one wówczas trafiają? To widać chociażby na zadrzewionym terenie cmentarza żydowskiego. Przewodniczący dobrskiego samorządu mieszkańców Jan Nowak, zwrócił się do Rady Miejskiej z wnioskiem o obniżenie cen składowania śmieci. Jego zdaniem jest to jedyny sposób, aby ubożejące społeczeństwo podporządkowało się obowiązującym przepisom . Bezrobocie w gminie Dobra sięga 20 proc. i dla wielu rodzin odstawienie śmieci na wysypisko to luksus.
       Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Żerkowski potwierdził, że docierają do niego niepokojące wieści ze składowiska odpadów komunalnych. Stwierdził, że obecnie wysypisko nie jest dotowane. Jego zdaniem zmniejszyła się również ilość odpadów dowożonych spoza terenu gminy Dobra. Pomimo tego, zwrócił się do Zakładu Komunalnego o dokonanie kalkulacji, na podstawie której można byłoby ewentualnie zmniejszyć stawkę opłat za składowanie.
 
Dodano: 12 maja 2004 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Majowy solenizant
 
       Obchody majowych świąt w Dobrej rozpoczęła zbiórka strażaków dobrskiej parafii, przed miejscową strażnicą OSP. Stamtąd z towarzyszeniem orkiestry dętej Dobra-Żeronice, poczty sztandarowe i delegacje jednostek, przemaszerowały do kościoła pw. NNMP. Przed nabożeństwem, orkiestra odegrała "Sto lat" księdzu kanonikowi Zygmuntowi Chromińskiemu - dziekanowi dekanatu dobrskiego, który dzień wcześniej (2 maja) obchodził imieniny. Solenizant był wzruszony pamięcią, czemu dał dowód w słowach i... czynach.
       Mszę w intencji strażaków, ksiądz dziekan koncelebrował z księdzem Arkadiuszem Gontarkiem. Po jej zakończeniu, poświęcił kupionego niedawno przez dobrską jednostkę fiata ducato.
       W domu kultury odbyła się okolicznościowa akademia przygotowana przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Dobrej. Rozpoczęła się odegraną przez orkiestrę dętą "Warszawianką", a zakończyła "Odą do młodości".
 
Dodano: 12 maja 2004 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Liczą na pieniądze z Unii
 
       Rada Miejska w Dobrej jednogłośnie i bez zastrzeżeń, udzieliła absolutorium burmistrz Mariannie Ochockiej za 2003 rok. Zdecydowała także o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 143 tys. zł, na sfinansowanie trzeciego etapu budowy kanalizacji sanitarnej, obejmującego kolejny odcinek ulicy Kilińskiego i osiedla Wiatraki. W sumie długość kolektora z przyłączami ma wynieść ponad dwa kilometry.
       Zdecydowano również o powierzeniu konińskiemu Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji modernizację i rozbudowę hydroforni w Potworowie, Żeronicach, Rzymsku i Piekarach oraz wodociągów w Żeronicach i Rzymsku. Inwestycja ma być realizowana w latach 2005-2007. Gmina ma zabezpieczyć na ten cel 25 % środków, pozostałe mają pochodzić z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
       Rada ustaliła tegoroczny termin obchodów "Dni Dobrej", które mają się odbyć pomiędzy 18 a 20 czerwca. Do programu najprawdopodobniej zostanie włączony wakacyjny festyn, organizowany w poprzednich latach przez klub sportowy "Wicher" Dobra. Powodem jest ponoć to, że swoim rozmachem przytłaczał jubileuszowe uroczystości organizowane przez władze gminy. Tym samym zamiast wakacyjną, stanie się on wiosenną imprezą.
 
Dodano: 5 maja 2004 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Pawstaje Grób Pański
 
       W Dobrej powstaje największy w regionie Grób Pański. Jego przygotowaniem zajmują się Turki, czyli strażnicy, którzy od Wielkiego Piątku do niedzieli będą pełnić wartę w kościele.
       Grób zajmuje całą kaplicę, żeby pomieścić wszystkie elementy trzeba było wystawiać ławki. Każdego roku jest on bogato zdobiony kwiatami i co roku wygląda tak samo. - Tak jak nie zmienia się wiara, tak Grób Pański w Dobrej jest niezmienny - mówią mężczyźni odpowiedzialni za jego udekorowanie. Dobra słynie w Konińskiem z wielkanocnych tradycji. Prócz Turków - ubranych w czerwone stroje i uzbrojonych w szable, odbywa się tam specjalna procesja zwana Emaus. Mogą w niej uczestniczyć tylko mężczyźni. To dziękczynienie za ocalenie miasteczka przed zarazą cholery.
 
Dodano: 7 kwietnia 2004 r.
Źródło: Radio Konin
Komentarze >
 
       Papierowe inwestycje
 
       Ubiegłotygodniowa, budżetowa sesja Rady Miejskiej w Dobrej trwała dłużej niż zazwyczaj, bo aż trzy godziny. Tegoroczne dochody gminnej kasy ustalono na 8.569.758 zł. Wydatki mają wynieść 9.186.658 zł. Deficyt w wysokości 616 tys. władze gminy zamierzają pokryć kredytem. Ponad połowa budżetu, 5 mln zł przeznaczona została na cele oświatowe. Administracja to wydatek rzędu 980 tys. zł, z tego ponad 703,6 tys. zł to wynagrodzenia. Na gospodarkę komunalną przeznaczono 783 tys. zł, w tym 188 tys. zł na dotację dla Zakładu Komunalnego. Pomimo postępującego ubożenia społeczeństwa pomoc społeczna zostanie wsparta kwotą zaledwie 334.321 zł. Dom Kultury wraz z biblioteką otrzymają 291 tys. zł, strażacy 67 tys. zł, a Klub Sportowy "Wicher" Dobra 56 tys. zł. W tegorocznym budżecie zaplanowano inwestycje w drogownictwie (Potworów i Ostrówek) oraz realizację kolejnego etapu budowy kanalizacji w Dobrej. Uzależnione jest to od wsparcia z Unii Europejskiej. Jednak już teraz wiadomo, że przynajmniej część z nich pozostanie jedynie na papierze, ponieważ gminy nie dostaną wsparcia na budowę dróg z funduszu SAPARD.
       Jedynie pięciu radnych poparło przygotowane przez panią burmistrz projekty uchwał, zakładające przekształcenie szkół podstawowych w Dąbrowicy i Strachocicach w placówki filialne. Powodem odrzucenia tego rozwiązania były obawy mieszkańców tych wsi, że w efekcie dojdzie do likwidacji tych szkół. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Piekarach nadano statut. Rada podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem strategii rozwoju gminy do 2013 roku. Ustalono także zasady polityki czynszowej w mieszkaniowym zasobie gminy.
 
Dodano: 5 marca 2004 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Toast za pomyślność
 
       Lampką wina i ustaleniem nowego, wyższego wynagrodzenia dla pani burmistrz, pożegnali stary 2003 rok dobrscy radni. Od stycznia Marianna Ochocka otrzymywać będzie za swoją pracę 6.240 zł.
       Na jej wynagrodzenie składać się będzie 3.600 zł płacy zasadniczej, 1.000 zł dodatku funkcyjnego, 920 zł dodatku specjalnego i 720 zł dodatku za wieloletnią pracę. Rada Miejska dokonała nie uwzględnionych wcześniej zwolnień z podatków od nieruchomości obiektów użyteczności publicznej będących własnością gminy (dom kultury, stadion sportowy itp), remiz ochotniczych straży pożarnych, wodociągów i kanalizacji oraz pozostających w użytkowaniu policji. Z podatku zwolniono również autobusy do przewozu dzieci do szkół, ale tylko te będące własnością gminy Dobra.
       W punkcie obrad "wolne wnioski i zapytania", radny Janicki zaproponował, aby każdorazowo do komisji ustalającej organizację ruchu drogowego w danej miejscowości, dokoptowywano przedstawiciela tamtejszej społeczności. Jacek Gajewski dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury poinformował o organizacji na terenie gminy kwesty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prosił jednocześnie o jej wsparcie i pomoc kwestującym.
       Obrady zakończono wzniesieniem toastu lampką wina musującego, za pomyślność w nowym 2004 roku, drugim pod rządami obecnych władz gminy Dobra.
 
Dodano: 8 stycznia 2004 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 
       Żydzi szukają korzeni
 
       Dobrę odwiedził Joseph Podemski, urodzony tutaj Żyd, obecnie zamieszkały w Kanadzie. Ma już ponad osiemdziesiąt lat, a do miasteczka nad Teleszyną przyjechał w poszukiwaniu śladów po swoich bliskich.
       Pierwsi Żydzi pojawili się w Dobrej na przełomie XV i XVI wieku. Z danych statystycznych wynika, że w XIX wieku stanowili więksość mieszkańców miasteczka. Ubywać zaczęli dopiero w XX wieku, głównie do uprzemysłowionej Łodzi. Na tej fali przenieśli się tam również rodzice Józefa Podemskiego. Część jego rodziny pozostała jednak w Dobrej. On sam przeżył łódzkie getto, a następnie obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Po wojnie wyjechał do Kanady. Teraz powrócił by sprawdzić co stało się z jego bliskimi.
       Po Dobrej, a szczególnie miejscach związanych z dobrskimi Żydami oprowadził go Stanisław Stasiak - znawca tutejszej historii. Pan Podemski bardzo dobrze władający językiem polskim w mowie i piśmie zachwycony był miasteczkiem, które w dużym stopniu zachowało zapamiętany przez niego z dzieciństwa urok.
       Poszukiwania w księgach meldunkowych oraz stanu cywilnego śladów po jego bliskich na razie niewiele dały. Jeżeli nie wyjechali z Dobrej przed wojną, to prawdopodobnie zostali wywiezieni przez hitlerowców do Chełmna nad Nerem i jak większość dobrskich Żydów zgładzeni. Stanisław Stasiak obiecał, że jeżeli będzie to możliwe postara się do końca wyjaśnić ich losy
       Józefowi Podemskiemu towarzyszyła wnuczka, reporterka jednej z kanadyjskich stacji telewizyjnych, która nakręciła w Dobrej szereg sekwencji, które zostaną wykorzystane w przygotowywanym przez nią dokumencie. Ona w przeciwieństwie do swojego dziadka mówiła tylko po angielsku.
 
Dodano: 8 stycznia 2004 r.
Źródło: "Echo Turku"
Komentarze >
 


Strona główna   |   Wstecz   |   Góra