POŁOŻENIE
 
       Położenie geograficzne miasta   

       Dobra położona jest na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w rejonie Kotliny Kaliskiej, w dolinie rzeki Teleszyny, na wysokości 115 - 125 m n.p.m. Miasto leży przy drodze krajowej nr 83 Konin - Sieradz na południowo-wschodnich krańcach województwa wielkopolskiego (byłe konińskie). Tutaj krzyżują się drogi lokalne wiodące do Piekar, Uniejowa, Przykony, Kawęczyna, Liskowa. Miejscowość leży z dala od większych miast (Sieradz - 35 km, Konin - 50 km, Kalisz - 50 km, Łódź - 65 km). Sąsiednimi miastami są Turek (14 km), Uniejów (17 km) i Warta (24 km).
       Krajobraz ukształtowany został przez działalność lądolodu skandynawskiego (zlodowacenie środkowopolskie), charakteryzującego się zupełnym brakiem naturalnych jezior. Okoliczne wzniesienia pochodzenia wydmowego i kermowego osiągają wysokość do 140 m n.p.m. Największą rzeką okolic Dobrej jest Warta płynąca około 8 km na południowy-wschód od miasta. Na Warcie znajduje się zbudowany w latach 1973-1986 zbiornik retencyjny "Jeziorsko" o powierzchni 42 km kw., który częściowo znajduje się na terenie gminy. Na zachodnich krańcach miasta przepływa rzeka Teleszyna, dopływ Warty, długości około 50 km. Jej wody wykorzystywane są przez elektrownię "Adamów", dlatego też na rzece został przez nią wybudowany zbiornik retencyjny "Żeronice".

 

Strona główna   |   Wstecz   |   Góra