PODATKI

       Stawki podatkowe od nieruchomości w gminie Dobra na rok 2003

Rodzaj podatku Stawka
Od budynków mieszkalnych lub ich części (1 m2 powierzchni użytkowej) 0,40 zł
Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą (1 m2 powierzchni użytkowej) 17,00 zł
Od busynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (1 m2 powierzchni użytkowej) 8,06 zł
Od pozostałych budynków lub ich części (1 m2 powierzchni użytkowej) 3,50 zł
Od budynków letniskowych (1 m2 powierzchni użytkowej) 5,78 zł
Od budowli (% ich wartości) 2 % wartości
Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,62 zł
Od 1 h powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,38 zł
Od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów 0,10 złStrona główna   |   Wstecz   |   Góra