PIEKARY
 
       Informacje o miejscowości     

       Wieś położona na skraju doliny Warty, około 7 km na południowy wschód od Dobrej.
       Pierwotnie była to zapewne osada służebna, o której najstarsza wiadomość pochodzi z 1398 roku. W następnych stuleciach była własnością szlachecką. Średniowieczną metrykę wsi potwierdza grodzisko stożkowe, położone na łęgach nadwarciańskich. Średnica jego podstawy wynosi 26 m, a wysokość blisko 3 m. Stożek jest otoczony pozostałością fosy. Nieco ponad kilometr na południowy wschód od wsi, na łąkach nad Wartą, jest położone drugie grodzisko stożkowe. Wyraźnie dominujący nad okolicą stożek o wysokości 4,7 m posiada u dołu średnicę 32 m, u góry - 15 m. Obiekt otacza szeroka fosa. Na terenie grodziska znaleziono czternastowieczną ceramikę.
       Na zachód od Piekar wyraźnie zaznacza się w terenie skarpa doliny Warty. Rożnice poziomów między jej dnem (ok. 110 m n.p.m.), a kulminacjami pagórków odległych od jej brzegu zaledwie o około 1 km wynoszą ponad 60 m.

 

Strona główna   |   Wstecz   |   Góra