ŁĘG PIEKARSKI
 
       Informacje o miejscowości     

       Wieś położona w dolinie Warty, ok. 8 km na południowy wschód od Dobrej (niedaleko Piekar).
Popielnica z grobów ciałopalnych (I - II w. n.e.)       Odkryto tu ciekawe cmentarzysko ze starszego okresu rzymskiego (I - II w. n.e.), składające się z trzech tzw. grobów książęcych. Były one miejscem pochówku najzamożniejszych naczelników lub wodzów plemiennych. Na pierwszy z nich, prawdopodobnie szkieletowy, obudowany kamieniami, natrafiono w 1933 r. Jego wyposażenie, m.in. dwie srebrne czarki, brązowe wiadro i oprawa kasetki, zaginęło w czasie okupacji. Drugi grób - odkryty w 1936 r. - był pochówkiem szkieletowym, również obudowanym kamieniami. Znaleziono w nim dwie identyczne czarki ze srebra, liczne wyroby z brązu, m.in.: dzban, wiadro, misę i paterę, a także cztery kości do gry i 34 szklane kamienie do gry w pięciu kolorach. Trzeci grobowiec - ciałopalny, popielnicowy - odkryto w 1947 r. Tutaj także znajdowały się dwie srebrne czarki, kilka wyrobów z brązu oraz miseczka z niebieskozielonego szkła. Wyposażenie grobów wskazuje na intensywny rozwój społeczny mieszkających tu plemion, jest również świadectwem ich rozległych kontaktów handlowych.

 

Strona główna   |   Wstecz   |   Góra