WYDARZENIA - ROK 2000
 
       Gimnazjum w nowym budynku
 
       Dwukondygnacyjny budynek dydaktyczny dla gimnazjum w Dobrej wzniesiony zostanie na tyłach Szkoły Podstawowej. Takie rozwišzanie wynika z rozstrzygniętego już przetargu na jej koncepcję. W ten sposób w czworobok zamknięty zostanie przyszkolny plac apelowy. Na budowę gimnazjum w przyszłorocznym budżecie gminnym planuje się przeznaczyć na ten cel około 200 tys. zł. Połowa z tej sumy pochodziła by z funduszy przekazanych przez wojewodę wielkopolskiego. Pięnišdze te miały by wystarczyć na sporzšdzenie dokumentacji i wylanie fundamentów.
 
Dodano: 10 grudnia 2000 r.
 
       Konsekracja ołtarza
 
       4 grudnia, w dniu wspomnienia patronki parafi Dobra, św. Barbary ks. bp Bronisław Dembowski dokonał uroczystej konsekracji nowego, marmurowego ołtarza oraz poświęcenia pamiątkowej tablicy umieszczonej w kruchcie kościoła z okazji roku jubileuszowego a także odnowionego prezbiterium. Podczas głównej mszy świętej odprawionej w południe ks. biskup modlił się za parafian i ofiarodawców jak również za Żydów z Dobrej i okolic, którzy w czasie okupacji hitlerowskiej przed wywiezieniem do obozów zagłady byli przez pewien czas przetrzymywani przez Niemców w kościele. Uroczystości odpustowe, w których wzięli udział członkowie władz samorządowych, "Turki", orkiestra strażacka i setki wiernych zakończyły trwające od piątku rekolekcje parafialne.
 
Dodano: 4 grudnia 2000 r.
 
       Drożej za komunalkę
 
       Rada Miejska Dobrej podniosła i tak wysokie już stawki za usługi komunalne, które obowiązywać będą od początku przyszłego roku. I tak: cena wody dostarczanej do mieszkań wynosiła będzie 1,55 zł za 1 m3 (20 gr więcej niż było dotychczas). 1 m3 nieczystości płynnych zrzuconych do kanalizacji sanitarnej kosztować będzie 2 zł (dotychczas 1,90 zł), a za oczyszczenie 1 m3 ścieków dowiezionych do oczyszczalni 2,47 zł (w tym roku 2,30 zł). Nie zmieniła się jedynie cena 1 m3 nieczystości stałych dostarczanych na gminne wysypisko i wynosła nadal będzie 3,50 zł. Na posiedzeniu ustalono także górne stawki górne stawki opłat za świadczone usługi komunalne. Za wywiezienie 1 m3 nieczystości płynnych można będzie maksymalnie zapłacić 6 zł, a stałych 19,20 zł. Na 193.746,94 zł ustalono ogólną kwotę dotacji jakiej spodziewać się może Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w przyszłym roku. Składają się na nią dopłaty do ciepłej wody, centralnego ogrzewania, oczyszczanych ścieków i gminnego wysypiska.
 
Dodano: 24 listopada 2000 r.
 
       Piłkarski bal
 
       Ponad sto osób bawiło się na zorganizowanym przez klub "Wicher" Dobra w Domu Kultury balu piłkarza. Byli wśród nich piłkarze i działacze KS "Wicher", sponsorzy klubu oraz grupa zaproszonych oficjeli, wśród nich Zdzisław Cichy - prezes Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W trakcie balu wybrano najpopularniejszych piłkarzy "Wichru", którymi zostali Łukasz Czupryński przed Andrzejem Wielgórskim i Arkadiuszem Gołdyką. Za wkład w rozwój dobrskiej piłki nożnej uhonorowano ponadto dwóch, najbardziej doświadczonych piłkarzy: Krzysztofa Urbańczyka i Jerzego Jesiołowskiego. Nagrody zwycięzcom ufundowały firmy "Optim" i "Vigo". Tort w kształcie boiska piłkarskiego od firmy "Mark" podzielił Łukasz Czupryński, a bal trwał do białego rana ...
 
Dodano: 14 listopada 2000 r.
 
       Ognisko TPD otwarte
 
       W Dobrej po kilkumiesięcznych przygotowaniach dokonano uroczystego otwarcia siedziby Środowiskowego Towarzystwa Przyjaciół dzieci i Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ognisko mieści się na piętrze pochodzącego z 1874 roku dworu szlacheckiego i posiada tam świetlicę z kuchnią, toaletą i salą do zajęć dydaktycznych. Poradnia natomiast dysponuje dwoma pokojami. Według Grażyny Jastrzębskiej - dyrektorce Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Punkt w Dobrej służył będzie pomocą około dwom tysiącom dzieci. Pracować tam będą na trzech etatach cztery osoby: logopeda, psycholog i dwaj pedagodzy. W przyszłości dobrski Punkt może służyć pomocą również dzieciom z sąsiednich gmin. Uzależnione jest to jednak od porozumienia się samorządów. Poświęcenia Koła i Poradni dokonał ks. kanonik Zygmunt Chromiński.
 
Dodano: 25 października 2000 r.
 
       Poplenerowa wystawa
 
       W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej otwarto wystawę obrazów olejnych wykonanych podczas sierpniowego pleneru malarskiego nad zalewem "Jeziorsko". Był to już szósty od 1992 roku plener malarski, zorganizowany na terenie gminy Dobra przez dobrski Ośrodek Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Wzięło w nim udział czternastu malarzy-amatorów z różnych stron Polski. Dobrę reprezentowali Piotr Gil i Julianna Jesionek, która sprawowała funkcję komisarza pleneru. Wystawę będzie można oglądać do 22 grudnia b.r. w godzinach od 11:00 do 17:00.
 
Dodano: 25 października 2000 r.
 
       Inwestycje na targowisku
 
       Znajdujące się w Linnem targowisko rolnicze kosztem siedmiu tysięcy złotych wyposażone zostało w rampę do załadunku i wyładunku zwierząt, wiatę i stróżówkę dla obsługi targowiska. Doprowadzono również bieżącą wodę, a przy wjeździe wykonano betonową rynnę na środki dezynfekcyjne. Inwestycje te zostały wykonane w myśl zaleceń Powiatowego Inspektora Weterynarii. Całość kosztów pokryła gmina.
 
Dodano: 10 października 2000 r.
 
       Lepsza droga
 
       Jeszcze na tą jesień planowany jest remont półkilometrowego odcinka drogi żwirowej prowadzącej do szkoły podstawowej w Piekarach. 510 metrowy odcinek drogi utwardzony zostanie masą bitumiczną. Inwestycja ta będzie możliwa dzięki finansowemu wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 86 tys. złotych.
 
Dodano: 10 października 2000 r.
 
       Remont placu
 
       Już trzeci tydzień trwają prace przy odnawianiu nawierzchni placu Świerczewskiego. Plac wyłożony zostanie kostką brukową, znacznie lepiej prezentującą się, niż stara, dziurawa nawierzchnia asfaltowa. Pierwsza część prac przeprowadzona została już kilka miesięcy temu, teraz remont placu zostanie dokończony.
 
Dodano: 25 września 2000 r.
 
       Inwestycje w kościołach
 
       Począwszy od dnia 11 września b.r. rozpoczęła się przebudowa prezbiterium i ołtarza w kościele parafialnym w Dobrej. W zamyśle księdza dziekana Zygmunta Chromińskiego jest zbudowanie nowej, marmurowej posadzki w prezbiterium. Dodatkowo posadzka miała by być ogrzewana. W bieżącym tygodniu ma zostać również przeniesiony i ustawiony na cmentarzu parafialnym dzwon ze starej dzwonnicy kościelnej.
       Daleko posunięte są również prace przy budowie sarkofagu w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Miłkowicach. Inicjatorem jego budowy był proboszcz tamtejszej parafii ks. Andrzej Krauze. Po ukończeniu budowy był by to jedyny sarkofag w okolicy. W innych parafiach bowiem sarkofagi zastępują conajwyżej chłodnie, które zwłaszcza w upały, nie spełniają całkowicie swego zadania.
 
Dodano: 12 września 2000 r.
 
       Udany odpust
 
       Jak co roku, 8 września, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, odbył się w dobrskiej parafii odpust. Główna msza święta odprawiona została o godzienie 12:00. Po mszy, z udziałem kapłanów z całego dekanatu, orkiestry oraz Turków, odbyła się uroczysta procesja wokół kościoła. Po niej zaś, na placu przed kościołem, koncertowała orkiestra dęta ochotniczych straży pożarnych z Dobrej i Żeronic. Nie obyło się również bez tradycyjnych, odpustowych straganów, których w tym roku stanęła rekordowa ilość.
       Tego samego dnia na stadionie miejskim zorganizowany został festyn, który stanowił część dwudniowej imprezy "Pożegnanie lata" z udziałem dzieci i młodzieży z pięciu gmin powiatu. Na festynie wystąpili artyści z łódzkiego teatrzyku Picolo, którzy w wesołym i przemawiającym do dzieci spektaklu zaprezentowali złowrogie skutki uzależnień. Najmłodszym mieszkańcom gminy zafundowano dodatkowo zabawę na pompowanym zamku i zjeżdżalni. Tak więc zarówno tegoroczny odpust jak i festyn wypadły niezwykle okazale. Pozostaje mieć nadzieję, że i kolejne odpusty będą przynajmniej tak ciekawe jak tegoroczny.
 
Dodano: 12 września 2000 r.
 
       Lepper nie przyjechał
 
       Przewodniczący "Samoobrony" Andrzej Lepper nie przyjechał na spotkanie przedwyborcze do Dobrej, które zaplanowane było na 22 sierpnia b.r. Jak poinformował przewodniczący wielkopolskiej "Samoobrony" Tadeusz Dębicki, Lepper ukrywa się na Dolnym Śląsku. Dzień wcześniej sąd w Słubicach wydał za nim list gończy po niestawieniu się na swojej rozprawie. Na przybycie lidera "Samoobrony" oczekiwało przed Domem Kultury zaledwie kilkanaście osób, które w większości i tak przybyły oczekując spektakularnego aresztowania Leppera przez dobrską policję.
 
Dodano: 22 sierpnia 2000 r.
 
       Nieudany sezon
 
       Tegoroczny sezon dla właścicieli domków letniskowych i punktów gastronomicznych nad zbiornikiem "Jeziorsko" był jednym z bardziej nieudanych od kilku lat. Deszcz i niskie temperatury lipca nie zachęcały wczasowiczów do odpoczynku nad wodą. Nieco lepszą aurę przyniósł sierpień przyciągając zwłaszcza w weekendy rzesze turystów, lecz i to nie pozwoli na pokrycie strat z poprzedniego miesiąca.
 
Dodano: 22 sierpnia 2000 r.
 
       Pusta kasa
 
       Do lipca gmina Dobra otrzymała tylko 34% z należnych jej udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gminna kasa ma problemy w wypłacie ciążących na niej zobowiązań. Władze ratują się częściowo pieniędzmi z ponadplanowych dochodów, pochodzących m. in. ze sprzedaży mienia komunalnego. W ostatnim czasie gmina sprzedała bazę po zlikwidowanej Spółdzielni Kółek Rolniczych uzyskując w ten sposób ponad osiemdziesiąt tysięcy złotych. Pieniądze te prawdopodobnie przeznaczone zostaną na budowę gimnazjum. Brak środków finansowych był m.in. powodem negatywnej odpowiedzi na propozycję Starostwa Powiatowego dotyczącą przejęcia przez Dobrę ulic na terenie miasta, będących drogami powiatowymi.
 
Dodano: 28 lipca 2000 r.
 
       Będzie poradnia
 
       Prawdopodobnie już od września w Dobrej rozpocznie działalność filia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ocenia się, że z pomocy zatrudnionych w niej fachowców korzystało będzie około 150 (spośród ośmiuset) uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Poradnia będzie także służyła uczniom zainteresowanych szkół na terenie sąsiednich gmin.
 
Dodano: 28 lipca 2000 r.
 
       Telefonizacja wsi
 
       Telekomunikacja Polska S.A. zapowiada rozpoczęcie jeszcze w tym roku kompleksowej telefonizacji obszarów wiejskich gminy Dobra. Rozbudowa sieci telefonicznej obejmie m. in. Mikulice, Miłkowice, Strachocice, Potworów, Dąbrowicę, Stefanów, Kościanki, Moczydła i Czyste. Według planów Telekomunikacji zostaną ułożone dziesiątki kilometrów kabli.
 
Dodano: 28 lipca 2000 r.
 
       Powstało ognisko TPD
 
       Po kilkunastoletniej przerwie z inicjatywy Andrzeja Piątkowskiego- dyrektora Zespołu Szkół w Dobrej wznowiono w mieście działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Siedziba Koła mieści się w dworku przy szkole. W przeszłości Koło TPD organizowało wiele imprez dla dzieci, kolonie i obozy.
 
Dodano: 28 lipca 2000 r.
 
       Wichrowe inwestycje
 
       Ambitne plany postawili przed sobą działacze Klubu Sportowego "Wicher Dobra". Planują oni bowiem utworzyć na stadionie dodatkowe boisko treningowe i rozbudować budynek klubowy. W przypudówce, która miała by mieć 48 m. kw. znaleźć się by miały dwie szatnie, toalety, natryski, pralnia z suszarnią i magazynek. W starej części budynku, po wcześniejszym remoncie, urządzony zostanie pokój sędziowski, magazyn na sprzęt, oraz sala klubowa. W dalszych planach działaczy jest zwodociągowanie i skanalizowanie budynku klubowego.
Większość prac wykonali sami działacze klubu. Liczą jednak oni na pomoc finansową władz samorządowych, gdyż pieniądze z budżetu klubu nie wystarczą na wszytkie planowane inwestycje.
 
Dodano: 2 lipca 2000 r.
 
       Pamiątki roku jubileuszowego
 
       Rok jubileuszowy dobrscy parafianie czczą w dość ciekawy sposób ... budując kapliczki. Na początku roku została wybudowana z okazji roku 2000 i na pamiątkę procesji "Emaus" tzw. "grota emausowa". Postawiona ona została przy cmentarzu cholerycznym, na jednej ze stacji procesji, a jej poświęcenia dokonał w dniu "meusu", 24 kwietnia b.r., ks. dziekan Zygmunt Chromiński. Po poświęceniu "groty" jej projektant, Antoni Kossakowski, zainicjował budowę i zaprojektował kapliczkę św. Barbary. Postawiona ona została tym razem w miejscu, gdzie przed laty stał modrzewiowy kościółek pod wezwaniem św. Barbary, rozebrany w 1941 roku przez hitlerowców. Poświęcenia kaplicy, jak i krzyża strąconego w 1997 roku z wieży kościelnej przez wichurę, a postawionego teraz na granitowym cokole obok wejścia do kościoła, dokonał 19 czerwca ks. bp Roman Andrzejewski. Poświęcił on również tablicę upamiętniającą proboszczów pracujących w dobrskiej parafii w tym stuleciu.
 
Dodano: 2 lipca 2000 r.


Strona główna   |   Wstecz   |   Góra