AKTUALNOŚCI

       Skwer na placu i przedwyborcza droga
 
       Rada Miejska w Dobrej zdecydowała o wyodrębnieniu środkowej części placu Wojska Polskiego i nadaniu imienia: Skwer Jana Pawła II. Przeciwny temu był jedynie radny Krzysztof Kucharski, uznający ten pomysł za nie do końca przemyślany. Mieszkańcy Dobrej mają nadzieję, że nie zatrzyma to robót drogowych prowadzonych tam przez powiat. Plany zakładały budowę parkingu oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i chodników na placu. Tymczasem jego wewnętrzna część, na której stoi kościół parafialny, od teraz jest skwerem. Obecnie trwają tam intensywne roboty, choćby wycinka drzew.
       Radni postanowili nie podwyższać w tym roku i tak już (zdaniem mieszkańców) wygórowanych cen za wodę i odprowadzanie ścieków. Zdecydowano też o zaciągnięciu dwóch kredytów i pożyczki na łączną sumę 830 tys. zł. Pokryte z nich zostaną koszty, aktualnie budowanego odcinka miejskiego kolektora sanitarnego. Wyrażono również zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych za 265 tys. zł, na spłatę pożyczki inwestycyjnej przeznaczonej na budowę zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów "Orli Staw" w Prażuchach Nowych. Zmieniono także górną granicę dochodów na jednego członka rodziny, ze 150 do 180 zł. Dzięki temu więcej niż dotąd dzieci objętych będzie stypendiami socjalnymi. W odpowiedzi na pismo nadesłane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, wydano pozytywną opinię, dotyczącą celowości budowy czterech dróg dojazdowych do gruntów rolnych Są to: Żeronice-Ugory - 680 m (asfaltowa), Miłkowice - 95 m (asfaltowa), Januszówka - 1,85 km (tłuczniowa), Strachocice Kolonia - 1 km (asfaltowa). Realizacja tych zadań finansowanych w 75 proc. przez Poznański Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, ma nastąpić w przyszłym roku. Pozwoli to pani burmistrz Mariannie Ochockiej, wywiązać się z przedwyborczego zobowiązania wobec mieszkańców swojej wsi. Czy wystarczy, żeby ja ponownie poparli?
       Radny Gręzicki, występujący w imieniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, wnioskował zakupienie samochodu gaśniczego dla OSP Piekary. Domagał się również, aby dotacje dla straży, wpływały na konto co kwartał, a nie jak dotychczas, co miesiąc.
 
Dodano: 12 października 2005 r.
Źródło: "Echo Turku"
 
       Komentarze

       Dodaj komentarz

Autor:
Email:
Treść:


Strona główna   |   Wstecz   |   Góra