AKTUALNOŚCI

       Papierowe inwestycje
 
       Ubiegłotygodniowa, budżetowa sesja Rady Miejskiej w Dobrej trwała dłużej niż zazwyczaj, bo aż trzy godziny. Tegoroczne dochody gminnej kasy ustalono na 8.569.758 zł. Wydatki mają wynieść 9.186.658 zł. Deficyt w wysokości 616 tys. władze gminy zamierzają pokryć kredytem. Ponad połowa budżetu, 5 mln zł przeznaczona została na cele oświatowe. Administracja to wydatek rzędu 980 tys. zł, z tego ponad 703,6 tys. zł to wynagrodzenia. Na gospodarkę komunalną przeznaczono 783 tys. zł, w tym 188 tys. zł na dotację dla Zakładu Komunalnego. Pomimo postępującego ubożenia społeczeństwa pomoc społeczna zostanie wsparta kwotą zaledwie 334.321 zł. Dom Kultury wraz z biblioteką otrzymają 291 tys. zł, strażacy 67 tys. zł, a Klub Sportowy "Wicher" Dobra 56 tys. zł. W tegorocznym budżecie zaplanowano inwestycje w drogownictwie (Potworów i Ostrówek) oraz realizację kolejnego etapu budowy kanalizacji w Dobrej. Uzależnione jest to od wsparcia z Unii Europejskiej. Jednak już teraz wiadomo, że przynajmniej część z nich pozostanie jedynie na papierze, ponieważ gminy nie dostaną wsparcia na budowę dróg z funduszu SAPARD.
       Jedynie pięciu radnych poparło przygotowane przez panią burmistrz projekty uchwał, zakładające przekształcenie szkół podstawowych w Dąbrowicy i Strachocicach w placówki filialne. Powodem odrzucenia tego rozwiązania były obawy mieszkańców tych wsi, że w efekcie dojdzie do likwidacji tych szkół. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Piekarach nadano statut. Rada podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem strategii rozwoju gminy do 2013 roku. Ustalono także zasady polityki czynszowej w mieszkaniowym zasobie gminy.
 
Dodano: 5 marca 2004 r.
Żródło: "Echo Turku"
       Komentarze

       Dodaj komentarz

Autor:
Email:
Treść:


Strona główna   |   Wstecz   |   Góra